Ffigwr amlwg y byd gwerin yn cyhoeddi cyfrol

20/07/2015

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Huw Dylan Owen

Mae un o ffigyrau amlwg y byd gwerin yng Nghymru newydd gyhoeddi cyfrol unigryw sy’n cyflwyno, am y tro cyntaf, fyd cerddoriaeth draddodiadol Gymreig o dan yr wyneb.

 

Mae Sesiwn yng Nghymru, gan Huw Dylan Owen yn gyfrol o ysgrifau a myfyrdodau, difyr a doniol, sy’n deillio yn aml o brofiadau’r awdur yn crwydro i bob cwr o Gymru a thu hwnt yn canu caneuon ac alawon Cymreig. 

 

Yn ogystal â darlunio byd hwyliog a meddwol y sesiynau mae’r awdur, trwy nifer o hanesion difyr, yn esbonio tarddiad caneuon ac yn cyflwyno cymeriadau a hynodion y byd gwerin yng Nghymru. Mae yma hefyd lu o gerddi a baledi ac alaw draddodiadol mewn hen nodiant ar gychwyn pob pennod.

 

Dywedodd Huw Dylan, “Ro’n i’n sgwrsio gydag Ywain Myfyr am y gyfrol wych am fyd canu gwerin Gwyddelig Last Night’s Fun ac yn cwyno nad oedd yna lyfr tebyg yn Gymraeg. Dywedodd ef wrtha i am ysgrifennu un a dyma oedd yr ysgogiad i fi fynd ati i sgwennu Sesiwn yng Nghymru.”

Ychwanegodd, “Gobeithio bydd y gyfrol yn sbarduno pobl i ganu offeryn gwerin a chwilio am sesiynau yn eu hardaloedd, a hyd yn oed yn fynd ati i ddechrau sesiynau gwerin eu hunain.”

 

Bu Huw Dylan yn aelod o’r grwpiau Defaid a Gwerinos hyd at ganol y 90au ac yn drefnydd nifer o wyliau a digwyddiadau.

 

Mae’n addas taw yn Sesiwn Fawr Dolgellau y lansiwyd y gyfrol gan mai ef oedd un o sylfaenwyr yr Ŵyl. Mae bellach yn byw yn Nhreforys ac ef yw un o arweinwyr y sesiynau gwerin Gymraeg rheolaidd yn Abertawe.