Ffermwyr Ifanc yn diddanu'r torfeydd

10/03/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden

Bu clybiau o Fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn diddanu cynulleidfaoedd enfawr gyda thalentau amrywiol yn Theatr y Grand, Abertawe dros y penwythnos.

 

Rhoddodd y digwyddiad gyfle i aelodau berfformio ar lwyfan proffesiynol gyda chyfleusterau diweddaraf a chymorth gan reolwyr llwyfan profiadol.

 

Bu 13 o glybiau yn cymryd  rhan a oedd yn cynrychioli 10 gwahanol ffederasiwn sirol ledled Cymru fel rhan o’r penwythnos. 

 

Derbyniodd yr actores adnabyddus Gillian Elisa y dasg anodd o feirniadu’r adran Gymreig ble bu Clwb Ffermwy Ifanc Hermon, Sir Benfro  yn llwyddiannus gyda’u Pantomeim ‘Helynt Hari’. Aeth y wobr am yr actor gorau i Carwyn Jones, Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont, Sir Gâr a’r actores orau oedd Ffion Phillips, o Clwb Ffermwyr Ifanc Hermon. Yn yr adran Gymraeg gwobrwywyd Tlws Cynyrchiadau Paul Elkington i Glwb Ffermwyr Ifanc Hermon.

 

Cystadleuaeth newydd eleni oedd y Ffasiwn Creu a Modelu, ble y gwelwyd Betsan Jones, Clwb Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn derbyn y wobr gyntaf.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net