Ffermwyr Ifanc yn cyfarfod y Comisiynydd Plant

28/07/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yn ystod y Sioe Fawr eleni, fe wnaeth aelodau Fforwm Ieuenctid Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru gyfarfod  y Comisynydd Plant newydd I Gymru Sally Holland i drafod sawl pwnc llosg syn wynebu ffermwyr ifanc. 

 

Gwnaeth y Fforwm fantais o’r cyfle yma er mwyn lleisio eu pryderon ynglyn y sialensau sy’n wynebu’r boblogaeth yn nghefn gwlad Cymru.

 

Fe ddigwyddodd y cyfarfod yma yn ystod y Sioe Frenhinol eleni, ble oedd Mrs Holland yn gallu gweld yn union y rol y mae pobl ifanc yn eu chwarae mewn teuluoedd amaethyddol, ac hefyd y ystod eang o weithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan CFfI Cymru.

 

Ymhlith y pynciau a  drafodwyd oedd absenoldebau yn ystod y Sioe Frenhinol. Hefyd, trafodwyd yr angen am ddysgu Amaethyddiaeth o fewn y cwriciwlwm, a’r gostyngiad mewn oedran pleidleisio.

 

Pwysigrwydd

 

Dywedodd Elin Havard, Cadeirydd Fforwm Ieuenctid CFfI Cymru; “Mae’r Sioe Frenhinol yn achlysur perffaith I bwysleisio a chydnabod y pwysigrwydd y Sioe yn y flwyddyn amaethyddol fel mantais addysgol I bobl ifanc. Nid yw Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn annog absenoldebau o’r ysgol ond rhaid rhoi ystyriaeth i weithgareddau all-gyrsiau academaidd.”

 

Gwnaeth Elin Havard bwysleisio’r ffaith nad yw llawer o bobl ifanc yn ymwybodol o sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu.

 

Yn ol Elin Havard, “Rydym yn dechrau gweld yr effaith ar y genhedlaeth sydd heb gyswllt a’r tir. Rhaid sicrhau dealltwriaeth yn dechrau o oed ifanc er mwyn i gwsmeriaid allu gwneud penderfyniad gwybodus I allu cefnogi ein ffermwyr yn yr archfarchnadoedd.”

 

“Ychwanegodd, "Byddwn yn croesawu ychwanegu amaethyddiaeth I’r Cwriciwlwm Cenedlaethol. Teimlwn fod y Fagaloriaeth Cymreig yn dangos cyfle I allu gweu addysg bwyd a chynhyrchu, coginio a manteision iechyd, I’r cwrs.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru