Ffermwyr Ifanc Pontsian yn derbyn canmoliaeth uchel mewn cystadleuaeth ddrama

11/03/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Trefnwyd penwythnos llwyddiannus gan y Ffermwyr Ifanc ar eu hymweliad diweddar a Galeri Caernarfon gydag aelodau o Gymru gyfan yn cystadlu mewn cystadleuaeth ddrama.

Bu chwe chlwb yn agor y cystadlu ar y dydd Sadwrn gydag aelodau yn cymryd y cyfle wedi brwydro ei ffordd i’r ffeinal yn y rowndiau sirol. Daeth saith sir i ddilyn a’i chynyrchiadau i’r ffeinal Saesneg gyda nifer dda o aelodau yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau perfformio, cynhyrchu, cyfarwyddo, sgriptio a chymorth cefn llwyfan.

 

Roedd beirniad yr adran Gymraeg, Ffion Dafis, wedi ei phlesio â’r safon gan nodi yn ei beirniadaeth ei bod wedi cael ei synnu gan safon y dydd, talent yr aelodau ac wedi mwynhau’r dydd yn arw.

 

Cafodd aelodau canmol gan Ffion Dafis am sgriptio eu dramâu gan dalu sylw arbennig i sgript Clwb Ffermwyr Ifanc Pontsian 'am ei sgript wych'.

 

Actor gorau

 

Yn ystod y Seremoni Gwobrwyo cafodd y wobr am actor gorau ei roi i Endaf Griffiths, Pontsian, Ceredigion. Prif Actores i Gwenno Griffiths, Uwchaled, Clwyd a chyflwynwyd tarian Paul Ekington am y perfformiad technegol gorau i CFfI Cwmtirmynach, Meirionnydd.

 

Daeth y noson i’w therfyn gyda’r canlyniadau terfynol:
=5ed CFfI Llangadog, Sir Gâr
=5ed CFfI Uwchaled, Clwyd
4ydd CFfI Dyffryn Tanat, Maldwyn
3ydd CFfI Cwmtirmynach, Meirionnydd
2il CFfI Rhos y Bol, Ynys Môn
1af CFfI Pontsian, Ceredigion

 

Yn ystod y Seremoni Gwobrwyo cafodd gwobr yr actor gorau ei gyflwyno i Raiff Devlin o CFfI Pontfaen, Brycheiniog a’r actores orau ei wobrwyo i Elen Hunt, Llysyfran, Sir Benfro. Cyflwynwyd gwobr Paul Elkington am y cynhyrchiad technegol gorau i CFfI Brynbuga, Gwent.