Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl er mwyn codi ymwybyddiaeth dros iechyd meddwl

09/01/2020

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ gan Rhys Gwynfor mewn cydnabyddiaeth a Dydd Miwsig Cymru gan hefyd ennyn sylw at elusen iechyd meddwl Cymraeg.

Bydd y gân yn cynnwys aelodau o’r deuddeg ffederasiwn ledled Cymru gan gydweithio a’r gantores a’r gyflwynwraig teledu Lisa Angharad yn ogystal a BBC Radio Cymru. Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan adran Gymraeg y Llywodraeth.

 

Bydd y sengl yn rhoi cyfle i unigolyn o bob sir arddangos eu talent yn ogystal a chôr CFfI Cymru a fydd wedi ei wneud fyny o aelodau ledeled Cymru gan gynnwys Swyddogion a Staff CFfI Cymru.

 

Mae’r recordio am gymryd lle yn y Galeri, Caernarfon ac ym Mhafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid yn ystod mis Ionawr gyda’r gân yn cael ei lansio ar Dydd Miwsig Cymru ei hun, sef y 7fed o Chwefror. Yn ogystal a cael ei recordio yn broffessiynnol bydd y sesiynnau recordio yn cael eu ffilmio er mwyn gwneud ffilm i gyd-fynd a’r sengl.

 

Bydd y siwrne o’r recordio hyd at y lansiad yn cael ei ddilyn gan raglan Ifan Evans ar BBC Radio Cymru. O’r 3ydd-7fed o Chwefror y sengl yma bydd trac yr wythnos ar BBC Radio Cymru. Mae rhaglen Ifan Evans am fod yn dilyn yr holl daith gan siarad â chyfranogwyr.

 

Elusen Iechyd Meddwl

 

Mae CFfI Cymru yn bwriadu rhoi canran o’r arian wrth werthu’r sengl i elusen iechyd meddwl Cymraeg yma yng Nghymru, meddwl.org. Mae’r elusen meddwl wedi’w selio ar wefan ble mae posib dod o hyd gefnogaeth; boed hynny’n darllen am brofiadau eraill, dysgu mwy am iechyd meddwl neu gwybodaeth am ble i gael cymorth.

 

Bwriad Dydd Miwsig Cymru yw dathlu pob math o gerddoriaeth neu fiwsig Cymraeg. Diolchwn yn fawr i drefnwyr Dydd Miwsig Cymru o adran Gymraeg y Llywodraeth am eu cefnogaeth wrth ariannu’r prosiect.

 

Bydd y sengl ar gael i’w lawr lwytho ar Spotify o’r 7fed o Chwefror ymlaen gyda lansiad yn cael ei gynnal gyda’r nos ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid. Os hoffwch ymuno yn y côr, bydd y recordio yn cymryd lle ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid dydd Sul hwn y 12fed o Ionawr. Cysylltwch i ddangos diddordeb drwy e-bostio ffion.pennant@yfc-wales.org.uk neu’r cysylltwch â’r swyddfa ar 01982 553502.