Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhoi blas ar gynnyrch lleol

27/10/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Iaith, Newyddion

Yn ystod cyfarfod blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn Aberystwyth, fe wnaeth aelodau’r mudiad herio criw o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth gyda danteithion blasus er mwyn codi ymwybyddiaeth o fwyd lleol Cymreig. 

 

Penderfynodd aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru fanteisio ar leoliad Prifysgol Aberystwyth er mwyn arddangos nad oes rhaid i arian fod yn broblem wrth ystyried coginio prydau iach a maethlon.

 

Roedd yn gosod cefndir trawiadol i’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr oedd yn ymuno â’r myfyrwyr yn ystod y digwyddiad o flaen adeilad IBERS ble buont yn gweini prydau o ansawdd da a phrydau fforddiadwy dan ymbarel #BwydBlasusCFfI, 

 

Gwelwyd cystadleuwyr rownd cynderfynol coginio y mudiad yn y Sioe Frenhinol, dau aelod o Frycheiniog a dau o Geredigion, yn ymuno gyda’n cogydd profiadol, Alwen Eidda Roberts, o Cywain, wrth iddi baratoi byrgers Cig Oen Cymru a bricyll a Nachos Chili Cig Eidion Cymru. Ymunodd Gareth Wyn Jones gyda ni hefyd er mwyn hyrwyddo Cig Cymru a dosbarthu llyfrau coginio yn rhad ac am ddim i’r myfyrwyr, er mwyn iddy nhw allu ail-greu y ryseitiau yma ar ôl mynd gartref. Yn sicr, fe godwyd ymwybyddiaeth o bwysigrwydd prynnu’n lleol, ac effaith hynny ar y diwydiant yng Nghymru.

 

Cynhaliwyd y digwyddiad tu allan i adeilad IBERS, a daeth 560 o fyfyrwyr i flasu’r prydau Cig Oen, a roddwyd yn garedig gan Hybu Cig Cymru, a’i ddarparu gan Dunbia.

 

Yn siarad ar ôl y digwyddiad dywedodd Carys Vaughan, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru, "Yr oedd yn ddigwyddiad gwych, roedd yna wefr ar y campws ac roedd y gair yn cael ei ledaenu, yn enwedig gyda’r arogl yn lledanu i bob man!”

 

Hyrwyddo’r diwydiant

 

Yn ôl Carys Vaughan, "Mae’n naturiol i feddwl nad ydi myfyrwyr yn rhoi llawer o sylw i safon yr hyn y maent yn bwystau, yn syml iawn oherwydd costau. Ond roedd yn brofiad gwych i siarad â myfyrwyr o bob rhan o'r byd o Wlad yr Iâ i Wlad Groeg. Roeddynt i gyd yn teimlo pwysau ariannol, ond er hynny, yn grediniol eu bod eisiau bwytau bwyd safonol. Roedd hi’n braf iawn clywed eu bod yn meddwl bod y prydau yn flasus dros ben, ac roedd y dystiolaeth yn amlwg; platiau gwag! Mae brwdfrydedd ac angerdd aelodau'r Clwb Ffermwyr Ifanc yn wych, ac roedd hi’n braf iawn eu gweld nhw yn hyrwyddo’r diwydiant yn ystod y diwrnod, ac yn rhywbeth rydym yn gwerthfawrogi. "

 

Ychwanegodd, "Mae'r adborth gan y myfyrwyr yn anhygoel ac mae'r neges Ffermwyr Ifanc i’w glywed yn glir. Roedd y myfyrwyr yn synnu i ddysgu sut y gallent goginio prydau o ansawdd uchel ar gyllideb isel.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru