Ffermwyr Ifanc Cymru yn barod am y Ffair Aeaf

27/11/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau yn Ffair Aeaf Cymru a fydd yn dechrau dros y penwythnos. 

 

Bydd gweithgareddau yn dechrau ar y dydd Sul gyda’r stoc yn cyrraedd ar gyfer y gystadleuaeth prif gynhyrchydd ŵyn sydd wedi ei noddi gan Dunbia a’r gystadleuaeth Magu Llo CFfI Cymru sy’n cael ei noddi gan ABP. Bydd rhaglen lawn o gystadlaethau yna’n dilyn dros y deuddydd, barnu bîff ac ŵyn Undeb Amaethwyr Cymru, barnu carcas Randall Parker Foods, trimio ŵyn gyda Cymdeithas y defaid Beltex yn noddi’r gwobrau ac addurno coeden Nadolig.

 

Yn ystod y Ffair Aeaf, mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn gwahodd Ffederasiynau Sir Amwythig, Henffordd a Swydd Gaer i gystadlu yng nghystadlaethau barnu stoc a’r cystadlaethau cynhyrchwyr wyn a magu lloi.

 

Bydd y pwyllgor Materion Gwledig y Mudiad hefyd yn brysur yn ystod y Ffair Aeaf gyda derbyniad yng Nghanolfan CFfI am 5:30yp ar y dydd Llun ynghyd a chystadleuaeth carcas a cyflenwr y flwyddyn mewn cydweithrediad â Dunbia sydd yn agored i aelodau o'r Menter Ŵyn CFfI Cymru, noddwyd y tlysau yma gan Hybu Cig Cymru.

 

Fe fydd y mudiad yn cyhoeddi pwy fydd enillydd Gwobr Busnes y Flwyddyn Natwest 2015, sy’n gystadleuaeth agored i aelodau sydd wedi dechrau busnes eu hunain, ac roedd cyfle i ennill gwobr o £1,000 a cyngor busnes gan Natwest. Bydd yn cael ei gyhoeddi am 2:30yh ar brynhawn dydd Mawrth yng Nghanolfan CFfI Cymru.

 

Fe fydd gan Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru bresenoldeb yn y ffair aeaf  ble ceir cyfle i weld tyrch Nadolig a addurnwyd yn y gystadleuaeth gan yr aelodau, gyda phaned bach o de neu goffi ar gael. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru