Ffermwyr Ifanc yn arddangos eu talentau areithio

24/03/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

John Davies yn gefnogol i waith allweddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru

Teithiodd dros 500 o aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru i Faes Sioe Frenhinol Cymru ar Ddydd Sadwrn 21ain o Fawrth i gymryd rhan mewn cystadleuaeth siarad cyhoeddus.

 

Mynychodd aelodau o bob cwr o Gymru y diwrnod er mwyn cystadlu yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg y mudiad, ac fel arfer yr oedd y gystadleuaeth yn agos ym mhob adran. Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu enillodd Ffederasiwn Ceredigion yr adran Saesneg a Ffederasiwn Sir Gâr oedd gyntaf yn yr adran Gymraeg.

 

Dywedodd Is Lywydd NFU Cymru, John Davies, "Mae NFU Cymru yn falch o gynnig ei gefnogaeth i'r Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru. Mae NFU Cymru yn ymroddedig i ddiogelu dyfodol ein ardaloedd gwledig yma yng Nghymru ac i wneud hynny mae'n hanfodol ein bod yn buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf drwy'r CFfI. Roedd yn bleser i weld y ansawdd uchel o dalent sydd gennym ymhlith y clybiau ar draws y wlad yn ystod y Ddiwrnod Siarad Cyhoeddus y penwythnos diwethaf."

 

Dywedodd Arwel Jones, Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru “Dyma gystadleuaeth sy’n rhoi’r cyfle i unigolion feithrin y ddawn o sefyll o flaen cynulleidfa gan ddysgu’r grefft werthfawr o siarad yn gyhoeddus - crefft a fydd yn siŵr o gael ei ddefnyddio yn eu bywyd proffesiynol maes o law. Llongyfarchiadau i’r cannoedd o aelodau a ddaeth i Lanelwedd i gystadlu rydych yn glod i’r mudiad.”

 

 Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net