Ffermwr adnabyddus yn galw ar y cyhoedd i brynu bwyd lleol

01/12/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Iaith, Newyddion

Bu Gareth Wyn Jones y ffermwr adnabyddus o Lanfairfechan ddydd Sadwrn yn lansio siop pop-up oedd yn para diwrnod ym Mangor er mwyn rhoi llwyfan i gyhyrchwyr bwyd arddangos eu cynnyrch.

 

Daeth 10 o gynhyrchwyr lleol at ei gilydd, yn amrywio o gynhyrchwyr crancod i gig oen, o wyau i gawsiau.

 

Wrth roi ei argraffiadau o'r diwrnod, dywedodd Gareth wrth Lleol.cymru, "Roedd yr ymateb yn wych. Mae yna filage i'r math yma o beth. Y  broblem sydd wedi bod i gynhyrchwyr yng Nghymru ein bod yn dda am gynhyrchu'r bwyd ond ddim cystal am ei werthu.

 

Ar gyfer y siop pop-up, naethon ni chwilio am gynhyrchwyr o fewn 30 milltir o Fangor ac mae'r ymateb wedi chwythu dy ben di."

 

Roedd y fenter adhoc yma yn rhan o gyfres deledu gyda'r BBC a fydd yn cael ei ddarlledu yn y flwyddyn newydd. 

 

"Gyda'r gyfres dwi wrthi yn ei ffilmio, dwi wedi dysgu lot am sut mae'r archfarchnadoedd yn gweithio. Mae yna lot o feddwl yn mynd i werthu y cynnyrch yma ac mae'n agoriad llygad"

 

Ond mae Gareth yn credu fod angen ail-gysylltu'r cwsmer gyda'r cynnyrch a chynhyrchwyr.

 

"Mae'n bwysig ailgysylltu'r cwsmer gyda'r amaethwyr a'r cynhyrchwyr lleol a  dyna beth oedd yn dda am y siop yma, doedd pob moron ddim yr un faint a mi oedd gen ti bridd arnynt!"

 

Gyda'r archfarchnadoedd yma i fod,  credai fod gan y cwmniau hyn gyfrifoldeb mawr,

 

"Dylai'r archfarchnadoedd werthu llawer mwy o gynnyrch lleol, dyna sy'n digwydd yn Ffrainc a'r Eidal. Dyle ni ddim gorfod allforio ein crancod i Sbaen a Tseina, dylai'r cynnyrch fod ar gael inni yma. Mae'n agoriad llygad beth sy'n digwydd yn yr Archfarchnadoedd."

 

Gwelai Gareth siopau pop-up fel cyfle euraidd ar gyfer cynhyrchwyr bwyd lleol ac yn rhywbeth a ddylid ei arddel led led Cymru.

 

"I bob punt sy'n cael ei wario yn y siop pop-up, mae'r elw hwnnw yn cael ei gadw'n lleol ac mae'n lles i'r economi leol. Roedd yr ymateb gan y cwsmeriaid yn anhygoel gyda phawb wedi mwynhau ac wedi gwerthfawrogi'r cynnyrch da"

 

Cafodd ei gyfrol newydd yn Saesneg ei chyhoeddi yn ddiweddar gan Wasg y Lolfa  'The Hill Farmer' a fydd yn anrheg perffaith ar gyfer y Nadolig hwn. Manylion yma.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net