Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas

Credit: @DinesyddCdydd

Mae’r wythnos drosodd, wythnos fythgofiadwy ym Mae Caerdydd, gyda’r Eisteddfod wedi troedio i dir newydd diarth ond cyffrous. Arbrawf oedd hon i fod ac ohoni daeth eisteddfod gynhwysol a oedd yn torri ffiniau yn ôl llawer, yn croesawu newydd ddyfodiaid i’r wledd.

Dyma oedd 'steddfod wirioneddol yn y ddinas, ac a fydd yn cael ei chofio am byth. 

 

O’r carnifal y môr i gadeirio Gruffudd Owen, o groesawu Geraint Thomas i goroni Catrin Dafydd, roedd awel gynnes yn chwythu ar hyd yr hen ddociau, wrth i ddiwylliant y Gymraeg gofleidio'r brif-ddinas.

 

Yn ddi ffens, yn chwalu ffiniau, yng nghysgod y Senedd a’r Pierhead roedd y brifwyl yn ei chanol hi, yn hyderus ac yn bwerus, yn denu pobl i ddod yn rhan o'r wledd o ddiwylliant. 

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol negeseuon sy’n crisialu’r wythnos aeth heibio. Mwynhewch.