Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dathlu’i jiwbilî arian

21/10/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Dathlu’i jiwbilî arian

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dathlu’r 25ain tro iddi gael ei chynnal, ar 1 & 2 Rhagfyr, ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

 

Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosiadau ac arddangosfeydd, bydd y Ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau â thema jiwbilî, yn cynnwys siopa gyda’r hwyr ac arddangosfa tân gwyllt am ddim i ddathlu ar y nos Lun ac ymweliad gan Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol ar y dydd Mawrth.

 

Bu’r 25 mlynedd ddiwethaf yn chwarter canrif cythryblus i ddiwydiant cig a da byw Prydain: tywydd eithafol, cwympiadau economaidd, BSE, clwy’r traed a’r genau, tafod glas, ffliw adar, gwaharddiadau allforio, mewnforion rhad, prisiau’n disgyn, mae’r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen…

 

Ond er gwaethaf yr heriau, mae’r gymuned amaethyddol wedi aros yn gryf. Gan wrthod anobeithio yn wyneb adfyd, mae cynhyrchwyr Cymru a chynhyrchwyr eraill Prydain wedi sefyll gyda’i gilydd ac wedi aros yn deyrngar i’r diwydiant.

 

’Dyw hyn ddim wedi bod yn fwy gweladwy yn unman nag yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

 

Roedd undod y diwydiant yn fwyaf amlwg yn 2001. Gyda diwydiant wedi’i ddistrywio gan yr achosion o glwy’r traed a’r genau a gyda’r rhan fwyaf o sioeau amaethyddol, ffeiriau a chynulliadau eraill yn cael eu canslo, yn cynnwys Sioe Frenhinol Cymru yr haf hwnnw, fe wnaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru y penderfyniad dewr i fynd ymlaen er gwaethaf popeth, serch y ffaith na fyddai dim anifeiliaid carnau hollt byw yn y Ffair. Roedd yr ymateb gan ffermwyr, y gymuned wledig a’r diwydiant amaethyddol yn anhygoel, gyda’r dyrfa fwyaf erioed yn tyrru i’r Ffair ac ymweliad gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. A hynny’n gyd-ddigwyddiad ffodus, cynhaliwyd y Ffair ar yr un diwrnod ag y cyhoeddwyd Cymru’n rhydd o glwy’r traed a’r genau.

 

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 a dim ond yn achlysur undydd cymharol fach yn wreiddiol, cyfeirir yn helaeth bellach at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae hi wedi hen ymsefydlu fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaengar o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y dosbarthiadau a’r cystadlaethau gydag ychydig yn brin o 30,000 o ymwelwyr yn mynychu’r Ffair ddeuddydd flynyddol.

 

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu mae goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch ac mae siopwyr Nadolig yn gallu chwilota’r cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau, arddangosfeydd a dathliadau jiwbilî arian.

 

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.rwas.co.uk

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net