Fan wybodaeth newydd yn cylchu’r Wyddfa

08/08/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ymwelwyr sydd am ddringo’r Wyddfa yn awr yn gallu manteisio ar wybodaeth a chyngor arbenigol ar droed y mynydd ble bydd fan deithiol yn rhoi gwybodaaeth i gerddwyr.

Fel rhan o brosiect ehangach Mynydda Diogel, defnyddiwyd grant a dderbyniwyd gan Lywdodraeth Cymru i ddatblygu fan yn arddangosfa deithiol er mwyn addysgu’r cyhoedd ynghylch sut i fwynhau’r mynyddoedd yn ddiogel. Yn ogystal â darparu gwybodaeth am lwybrau’r Wyddfa, ceir hefyd wybodaeth ynghylch teithiau cerdded amgen yn yr ardal, a chyflenwad bychan o fapiau ar werth.

 

Datblygwyd yr arddangosfa yn fewnol gan yr Awdurdod, ac mae paneli solar ar do’r fan yn galluogi’r defnydd o sgrin-gyffwrdd sy’n darparu mynediad i wefan yr Awdurdod yn ogystal â gwybodaeth bwysig arall fel rhagolygon y tywydd ac amserlenni cludiant cyhoeddus.

 

Ar benwythnosau fydd y fan i’w gweld yn bennaf, ond gyda chymorth Wardeiniaid Gwirfoddol yr Wyddfa mae’n bosib y bydd y fan i’w gweld yn ystod yr wythnos o bryd i’w gilydd hefyd.

 

Cynghori

 

Dywedodd Adam Daniel, Uwch Warden Gogledd y Parc Cenedlaethol sydd wedi arwain ar y prosiect:  “Un o’r heriau sy’n ein hwynebu ni fel Wardeiniaid yw cyrraedd a chynghori cymaint â phosib o’r unigolion sy’n mentro i fyny’r Wyddfa bob dydd. Tra bod gennym bresenoldeb Warden ym Mhen y Pass yn ddyddiol yn ystod y tymor brig, mae’n anodd iawn dal cerddwyr ar lwybrau eraill. Mae Llwybr Llanberis yn arbennig o brysur, a thrwy leoli’r fan ar waelod y llwybr yma gobeithio y gallwn gynghori cymaint â phosib o gerddwyr er mwyn ceisio sicrhau eu bod yn cael y profiad gorau posib ar yr Wyddfa.”

 

Y cam nesaf yw datblygu gwybodaeth ar gyfer llwybrau Cader Idris fel gall y fan ymweld â de’r Parc o bryd i’w gilydd, yn ogystal ag arddangosfa gyffredinol er mwyn mynychu digwyddiadau neu sioeau amrywiol ledled y Parc.