Ethol Swyddog Materion Cymraeg amser llawn cyntaf Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

18/03/2019

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi croesawu ethol Megan Colbourne yn Swyddog Materion Cymraeg amser llawn cyntaf Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Mae'r Swyddog Materion Cymraeg ar hyn o bryd yn rôl ran-amser a gwirfoddol, ond bydd y swydd newydd yn gyflogedig ar sail amser llawn.

 

Bydd Megan, myfyriwr Daearyddiaeth sy’n dod o Landysul, yn dechrau yn ei swydd fis Mehefin.

 

Gan gydweithio’n agos â swyddogion amser llawn eraill yr Undeb, yn ogystal ag Academi Hywel Teifi, bydd Megan yn darparu cymorth a chynrychiolaeth i fyfyrwyr Cymraeg, gan sicrhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg o fewn lles, diwylliant, celf, chwaraeon a gweithgareddau eraill yn y Brifysgol.

 

Dywedodd Gwyn Aled, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: "Roedd hi'n wych bod myfyrwyr wedi pleidleisio dros gael Swyddog Materion Cymraeg amser llawn y llynedd, gan eu bod nhw'n teimlo nad oedd digon o gynrychiolaeth i siaradwyr Cymraeg na'r iaith Gymraeg o fewn y Brifysgol. Nawr mae Megan wedi ennill yr etholiad, mae’r Undeb yn edrych ymlaen at gydweithio â hi i sicrhau bod myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn cael eu cynrychioli'n deg, a bod myfyrwyr rhyngwladol yn cael blas ar ddiwylliant Cymreig yn ystod eu hastudiaethau yma yn Abertawe.”

 

Llais cryfach i siaradwyr Cymraeg

 

Dywedodd Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi: “Hoffai Academi Hywel Teifi longyfarch Megan ar gael ei hethol yn Swyddog Materion Cymraeg amser llawn cyntaf Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Bydd y cam blaengar hwn yn sicrhau bod llais cryfach o fewn yr Undeb i’r miloedd o siaradwyr Cymraeg sy’n fyfyrwyr yn y Brifysgol. Edrychwn ymlaen fel Academi at gydweithio’n agos â Megan wrth gefnogi, datblygu a hyrwyddo’r ddarpariaeth addysgol a’r gwasanaethau Cymraeg o fewn yr Undeb a’r Brifysgol.”