Ethol myfyrwraig o Lanrug yn lywydd newydd UMCA

21/03/2018

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Anna Wyn sydd wedi cael ei hethol fel Llywydd UMCA am y flwyddyn 2018-19 yn dilyn wythnos o bleidleisio.

Bydd Anna’n dechrau yn y swydd ym mis Gorffennaf wedi iddi orffen ei gradd mewn Cymraeg Proffesiynol. Anna, sydd yn wreiddiol o Lanrug yng Nghwynedd, yw Cadeirydd presennol UMCA.

 

Mae hi felly wedi bod yn rhan ganolog o weithgareddau UMCA eleni ac yn ystod ei hamser yn Aberystwyth. Yn ychwanegol, hi yw arweinydd Cor Bechgyn Aelwyd Pantycelyn ac is-gapten tîm pel-rwyd merched Y Geltaidd.

 

Ymgyrchodd Anna am y swydd ynghyd â dau ymgeisydd arall a chyhoeddwyd y canlyniad nos Wener diwethaf. 

 

Dywedodd Anna am cael ei ethol – “Mae o'n deimlad braf gwybod fod yna gymaint o fyfyrwyr yn ymdduried ynof i i fod yn Llywydd UMCA flwyddyn nesaf. Dwi'n gobeithio y byddaf yn gallu bod y Llywydd mae nhw eisiau i mi fod.”

 

Un o brif amcanion Anna at y flwyddyn nesaf yw hybu’r hyn mae UMCA yn ei wneud gyda’r bwriad o ddenu llawer mwy o fyfyrwyr i weithgareddau UMCA. Dywedodd “Un o'r pethau hoffwn wneud y flwyddyn nesaf yw hysbysebu yr hyn mae UMCA yn ei wneud yn ehangach. Dwi wir yn edrych ymlaen i gael dechrau ac i arwain UMCA hyd at ail-agoriad Pantycelyn.”

 

Aelod gweithgar

 

Mae’r Llywydd UMCA presennol, Gwion Llwyd Williams, yn hyderus y bydd Anna’n sirchrau datblygiad i UMCA ac yn edrych ymlaen i gyd-weithio gyda hi gyda’r paratoadau at y flwyddyn nesaf. “Mae Anna wedi bod yn aelod hynod weithgar eleni yn ei rôl fel Cadeirydd UMCA. Mae hi eisoes yn deall gofynion y myfyrwyr Cymraeg yma yn Aber felly credaf ei bod yn barod i arwain yr Undeb y flwyddyn nesaf. Bydd y flwyddyn nesaf yn her i UMCA cyn i Bantycelyn ail-agor ym Medi 2019 ac Anna yw’r person delfrydol i arwain UMCA yn y cyfamser.”