Eryri yn dathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol

O deithiau cerdded i gerddoriaeth byw, mae rhywbeth i bawb yn Eryri yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol sy'n cael ei chynnal yr wythnos hon.

Bwriad yr wythnos yw annog mwy o bobl i wneud defnydd o’n Parciau Cenedlaethol. Bydd Eryri’n denu miloedd o ymwelwyr yn flynyddoedd i grwydro’i llwybrau a’i chopaon ond bydd Wythnos y Parciau yn rhoi cyfle i bawb ddysgu mwy am rinweddau unigryw Eryri a’r amrywiaeth sydd gennym i’w gynnig.

 

Eleni mae’r dathliadau’n rhedeg o ddydd Sul, 22ain o Orffennaf hyd ddydd Sul, 29ain o Orffennaf ac yma’n Eryri, mae nifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal ar hyd yr wythnos.

 

Digwyddiadau

 

Dyma rai o’r digwyddiadau drefnwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol:

 

Gorffennaf 25ain, 11.00y.b.-4.00y.h. Celf a chrefft yn Yr Ysgwrn. Dewch draw i’r Ysgwrn i ymuno a’n sesiynau celf amgylcheddol, wedi’u hysbrydoli gan y dirwedd hudolus o’n hamgylch! Dewch ag oedolyn i’ch helpu, picnic os ydych yn bwriadu aros am sbel a dillad y gallwch wneud llanast ynddynt!

 

Gorffennaf 28ain, 10.30y.b.-12.30y.h. Ewch i’r Gwyllt yng Nghlwb Natur Yr Ysgwrn! Yr un manylion a’r uchod.

 

Nifer cyfyngedig o lefydd fydd ar rai o’r digwyddiadau, felly y cyntaf i’r felin fydd hi. Am fwy o fanylion cysylltwch â Swyddfa’r Parc Cenedlaethol ar 01766 770 274 / parc@eryri.llyw.cymru.

 

Dyma restr llawn o'r digwyddiadau yn ystod yr wythnos.