Eryri yn barod am ymwelwyr y Pasg

10/04/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i ragolygon y tywydd ddarogan tywydd anwadal dros y Pasg, unwaith eto mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr o bedwar ban byd i Eryri dros yr wythnosau nesaf.

Mae Awel Gruffydd, Rheolwr Masnachol Canolfannau Croeso’r Awdurdod wedi bod wrthi’n brysur yn paratoi at y tymor. “Mae gan yr Awdurdod dair Canolfan Groeso - Betws y Coed sydd ar agor drwy’r flwyddyn, Beddgelert gafodd ei hailwampio llynedd a bellach, mae’n braf cyhoeddi fod Canolfan Groeso Aberdyfi yn awr wedi agor ar ei gwedd newydd.  Rydan ni wedi derbyn stoc newydd o lyfrau, nwyddau a chofroddion ac yn falch iawn o fod yn gallu gwerthu cynnyrch nifer o grefftwyr lleol, gan gynnwys cwmni Delyn Glass o Gorris, Ffotograffiaeth Gary Short o Ddolgellau, cwmni bwydydd Goetre Farm o’r Bermo a Siocledi Sarah Bunton a Driftwood Designs o Aberystwyth, ymhlith nifer mwy.”

 

Mae Gerddi ac Ystafell De Plas Tan y Bwlch hefyd wedi ail agor i’r cyhoedd, ac ar hyn o bryd, mae’r gerddi yn llawn rhododendrons wedi blodeuo a’r fwydlen newydd yn yr Ystafell De wedi cael derbyniad da.

 

Peiriant Chip a Pin

 

Ym Mhen y Pass mae’r caffi wedi agor, a thechnoleg newydd wedi cyrraedd un o feysydd parcio prysuraf a mwyaf poblogaidd yr Awdurdod gan fod peiriant “Chip a Pin” wedi ei osod i gwsmeriaid parcio. Edward Jones, Rheolwr Eiddo’r Awdurdod sy’n esbonio hellach,“Ers gosod peiriant tebyg yn ein maes parcio yn Ogwen, rydan ni wedi derbyn ymateb arbennig o dda gan y cyhoedd. Mae’r math hwn o beiriant yn gweithio drwy gyswllt lloeren ac o fudd i gwsmeriaid pan nad oes ganddyn nhw’r newid cywir i’w roi yn y peiriannau. Y bwriad yw gosod mwy o beiriannau fel hyn o gwmpas ein meysydd parcio yn ystod y flwyddyn.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru