Enwebiadau Llyfr y Flwyddyn wedi eu cyhoeddi

01/05/2015

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Rhys Iorwerth

Cyhoeddwyd y rhestr fer Llyfr y Flwyddyn eu cyhoeddi mewn darllediad ar-lein arbennig ar raglen Pethe heddiw am 1.00 pm. Ymhlith yr enwebiadau eleni yw cyfrol o farddoniaeth Rhys Iorwerth a Llŷr Gwyn Lewis, gyda’r Fro Dywyll gan Jerry Hunter a Saith Oes Efa, Lleucu Roberts wedi eu henwebu dan y categori ffuglen.  

 

Cyflwynwyd bron i hanner cant o lyfrau Cymraeg, gyda Kate Crocket, Dyfed Elis-Gruffydd a Llŷr Gwyn Lewis yn cystadlu ymhlith rhestr fer ffeithiol greadigol.  Caiff enillwyr y Wobr eu cyhoeddi mewn Seremoni Wobrwyo yn Galeri Caernarfon ddydd Iau Mehefin 4. 

 

Fe wnaeth y naw teitl canlynol ennill eu lle ar Restr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015: 

 

Rhestr Fer Barddoniaeth

Un Stribedyn Bach, Rhys Iorwerth (Gwasg Carreg Gwalch)

Storm ar Wyneb yr Haul, Llŷr Gwyn Lewis (Cyhoeddiadau Barddas)

Wilia, Meic Stephens (Cyhoeddiadau Barddas)

 

Rhestr Fer Ffuglen

Y Fro Dywyll, Jerry Hunter (Y Lolfa)
Saith Oes Efa, Lleucu Roberts (Y Lolfa)
Awst yn Anogia, Gareth F. Williams (Gwasg Gwynedd)

 

Rhestr Fer Ffeithiol Greadigol

Mwy na Bardd, Kate Crockett (Cyhoeddiadau Barddas)

100 o Olygfeydd Hynod Cymru, Dyfed Elis-Gruffydd (Y Lolfa)

Rhyw Flodau Rhyfel, Llŷr Gwyn Lewis (Y Lolfa)

 

 

Beirniaid y llyfrau Cymraeg eleni yw’r awdur Annes Glynn, y bardd a darlithydd Hywel Griffiths a’r DJ, awdur a pherfformiwr Gareth Potter.

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Mae Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015 yn adlewyrchiad perffaith o safon llenyddiaeth y Gymru gyfoes. Mae’r awduron yn mynd â ni ar sawl siwrne amrywiol – i wledydd pellennig, i leoliadau amrywiol o amgylch Cymru, ac i feddyliau llu o gymeriadau boed yn hoffus neu’n atgas. Mis yn unig sydd tan y cawn glywed pa lyfrau o’r Rhestr Fer fydd yn cipio’r teitlau Llyfr y Flwyddyn Cymraeg a Llyfr y Flwyddyn Saesneg 2015, felly ewch ati i ddarllen o’r deunaw llyfr gwych a swynodd y panel beirniadu eleni.”

 

Yn y Seremoni Wobrwyo, fe gyflwynir hefyd Wobr Barn y Bobl i hoff lyfrau darllenwyr Cymru o’r Rhestr Fer.

 

Bydd enillydd pob categori yn derbyn gwobr o £2,000, ac fe gyflwynir gwobr ychwanegol o £6,000 i brif enillydd y wobr yn y ddwy iaith. Gallwch brynu tocyn i’r seremoni am £10.00 / £8.00 o Galeri Caernarfon: 01286 685222 / www.galericaernarfon.com