Enwau adnabyddus yn cefnogi ymgyrch Het i Helpu'r Urdd

Mae o rhai o’r wynebau cyfarwydd byd y campau yn cynnwys Aaron Ramsey, Natasha Harding a Ben Davies yn annog pobl i ddangos eu cefnogaeth i’r Urdd drwy brynu eu hetiau arbennig, wrth i’r mudiad addasu i’r ‘normal newydd’ ac edrych yn obeithiol tua’r dyfodol.

Mae’r ymgyrch ‘Het i Helpu’ yn bwriadu troi Cymru yn goch, gwyn a gwyrdd y gaeaf hwn ac yn gyfle i bobl ddangos eu cefnogaeth i’r mudiad yn ystod y cyfnod heriol yma. Mae nifer cyfyngedig o’r hetiau ar gael i’w prynu am £15 ac eisoes wedi derbyn croeso cynnes gan rai o gefnogwyr amlycaf yr Urdd. 
 
Mewn fideo sy’n cynnwys cyfraniadau gan enwogion Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, mae Aaron Ramsey a’r criw yn falch o gyfrif eu hunain yn un o 4 miliwn o gyn-aelodau’r Urdd, ac yn diolch i'r mudiad am yr holl atgofion braf. Mae modd gwylio’r fideo yma. 
 
O ganlyniad i sefyllfa Covid-19, mae’r Urdd yn wynebu’r cyfnod mwyaf heriol yn ei 98 mlynedd o hanes. Mae’r mudiad wedi colli 49% o’i gweithlu (dros 160 wedi gadael allan o gyfanswm o 382), a chyda Gwersylloedd yr Urdd yn parhau i fod ar gau i breswylwyr ynghyd â chyfyngiadau ar weithgareddau adran y maes, celfyddydau a chwaraeon, mae’r rhagolwg ariannol am y ddwy flynedd nesaf yn dangos gostyngiad incwm sylweddol o £14 miliwn a cholledion o dros £3.4 miliwn i’r mudiad. 
 
“Fel cymaint o sefydliadau, busnesau ac elusennau eraill ledled y wlad, mae hon wedi bod yn flwyddyn ddinistriol i ni,” meddai Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis. “Rydym wedi’n taro’n galed gan effeithiau’r pandemig ac yn rhagweld bod cyfnod anodd o’n blaenau. 

 

Addasu


 
“Serch hynny, mae’r Urdd wedi addasu i’r ‘normal newydd’, wedi arall gyfeirio ein gwasanaethau ble’n bosib i gynnig gweithgareddau rhithiol a chymunedol ac rydym yn hyderus y ddawn drwyddi gyda’n gilydd. Rydym ni’n galw ar y rheiny sy’n medru fforddio gwneud, i gefnogi’n hymgyrch ‘Het i Helpu’ y gaeaf hwn, ac i ddangos cefnogaeth i’r Urdd ac i Gymru drwy wisgo’n hetiau coch, gwyn a gwyrdd. Rydym fel mudiad yn parhau i roi ein haelodau gyntaf ac i flaenoriaethu ein gwaith gydag ieuenctid Cymru. 
 
“Hoffwn ddiolch i Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru am ddangos eu cefnogaeth unwaith eto i’r Urdd,” ychwanega Siân. “Ers blynyddoedd, rydym wedi gweithio mewn partneriaeth ar brosiectau a digwyddiadau ond rydym yn gwerthfawrogi eu cyfeillgarwch nawr yn fwy nag erioed.” 
 
Mae’r hetiau ar werth ar y wefan
 
Mewn ymateb i gyfyngiadau Covid-19, mae adrannau’r Urdd wedi parhau i drefnu amrywiaeth eang o weithgareddau ar gyfer eu haelodau, gan gynnwys sesiynau ieuenctid ar-lein, cyfleoedd chwaraeon mewn rhai rhanbarthau ar draws Cymru, gweithdai celfyddydol rhithiol a gwasanaethau Awyr Agored i bobl ifanc bregus.