Enw newydd yn diddanu plant Cymru

30/08/2017

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd wyneb newydd yyn cadw cwmni i blant a rhieni ar Cyw bob bore o ddydd Llun yma sef y cyflwynydd newydd, Elin Haf. Bydd Elin yn ymuno â chriw cyflwyno Cyw sy'n darparu rhaglenni hwyliog i blant meithrin.

Daw Elin yn wreiddiol o Faesycrugiau ger Llanybydder, Sir Gâr, ac fe gafodd ei haddysg yn Ysgol Llanllwni a Trefilan, ac Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan. Tra yn yr ysgol, cafodd Elin gyfle i weithio gyda Boom Cymru ar gynhyrchiad Y Sioe, a dyma le dechreuodd ei diddordeb yn y maes darlledu.

 

Dywedodd Elin Haf sy'n dilyn Catrin Herbert fel cyflwynydd i wasanaeth poblogaidd Cyw,  "Dwi wedi dyheu i fod yn gyflwynydd plant ers pan oeddwn i'n ddim o beth - o'n i'n joio pob eiliad o Slot Meithrin a Planed Plant! Dwi eisiau gwneud yn siŵr bod plant Cymru yn cael yr un profiadau a sbort ag y ces i flynyddoedd yn ôl wrth wylio'r teledu!"

 

Ymchwilydd

 

Penderfynodd Elin Haf barhau â'i diddordeb ym myd darlledu wrth astudio Cymraeg a Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth ac ar ôl graddio, gweithiodd fel ymchwilydd ar y gyfres Ffermio.

 

Aeth i deithio a gweithio ar ffermydd Seland Newydd am 9 mis, cyn dychwelyd i weithio fel ymchwilydd ar raglenni plant a phobl ifanc fel Stwnsh Sadwrn, Dona Direidi a Chwarter Call. Yn fwy diweddar, mae Elin wedi bod yn gweithio fel is-gynhyrchydd ar y gyfres Tag. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru