Entrepreneuriaid Ifanc yn cael y cyfle i Ddisgleirio

20/12/2012

Categori: Newyddion

Mr David Thomas, Sion Morgan o Fyddfai, y Cyng. Siân Thomas, Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin

Cynhaliodd Cynllun Mentro Datblygu Gwledig Sir Gâr ddigwyddiad am ddim ar 1 Rhagfyr i  arddangos sêr busnes y dyfodol yn yr Hen Ysgol ym Methlehem. 

 

Roedd ‘Bethlehem Wedi’r Hwyr’ yn cynnwys arddangosfeydd, adloniant a marchnad Nadolig â gwaith a chynnyrch gan entrepreneuriaid ifanc Sir Gaerfyrddin wledig.

 

Cafodd y rhai a fu’n bresennol wledd o berfformiadau byw gan Iona Thomas, cantores a fu’n cefnogi Gary Barlow yn ddiweddar, Frank Thomas sy’n artist y gair llafar o Langadog, y grŵp Aunty Depressants o Lanymddyfri a Rhys Herridge, sydd wedi perfformio yn y West end.

 

Cafwyd hefyd dwy sioe ffasiwn gan ddylunwyr newydd Sara Owen o Que Sarra a Lucy Brooke-Evans o’r Cocktail Hat, ffilm gan y gwneuthuruwr ffilmiau Jonathan McLaughlin, ac arddangosfa o gelfyddyd gain gan Ria Bennett, a raddiodd â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf.

 

Yn ystod yr egwyl, cafodd y gynulleidfa flasu cacennau Baked Well Cakes gan Sarah Bennett, cig oen Lady of the Lake gan Sion Morgan o Fyddfai, prynu anrhegion gan Lillies Jewellery a mwynhau carolau Nadoligaidd gan Glwb Ffermwyr Ifanc Llangadog.

 

Mr David Thomas, Sion Morgan o Fyddfai, y Cyng. Siân Thomas, Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin

 

Mr David Thomas, Sion Morgan o Fyddfai, y Cyng. Siân Thomas, Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin 

 

Roedd yr holl fusnesau a fu’n rhan o'r digwyddiad wedi cydweithio’n agos â Tomas Marks, swyddog datblygu Mentro a threfnwyd y digwyddiad er mwyn helpu i hyrwyddo busnesau newydd a’u cynnyrch.

 

Dywedodd Michael Dougall, perchennog Celtic Laser sef busnes gweithgaredd laser symudol newydd: “Dwi wedi cyfnewid e-byst â chleientiaid posibl yn barod a bu’r digwyddiad yn un gwerth chweil.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew James: "Roeddwn wrth fy modd i gael bod yn bresennol ac i fod yn dyst i noswaith oedd yn cadarnhau cymaint o dalent ac ysbrydoliaeth sydd gan bobl ifanc Sir Gâr wledig i ddatblygu’u sgiliau a dod yn entrepreneuriaid yn eu rhinwedd eu hunain.”

 

Mae Mentro’n darparu cymorth busnes am ddim i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 30 oed trwy gynllun Entrepreneuriaeth Wledig Cynllun Datblygu Gwledig Sir Gâr. Ariennir y prosiect trwy’r Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) Cymru 2007 – 2013 gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

Maent yn rhoi cyngor a chanllaw am ddim ar ddechrau eich busnes eich hun, ac maent yn codi ymwybyddiaeth o’r benthyciadau cychwynnol a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Gallant hefyd helpu i greu cynlluniau busnes a chyllidebau.

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Tomas Marks ym Menter Bro Dinefwr ar 01558 825336 neu tomasmarks@menterbrodinefwr.org