Ennill cystadleuaeth i ddylunio bathodyn yr Urdd

06/10/2015

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Mae Celyn Mitchell, sydd yn 7 oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Iolo Morgannwg, wedi ennill cystadleuaeth genedlaethol i ddylunio bathodyn aelodaeth cynradd yr Urdd ar gyfer 2015 / 2016.

 

Cafodd y gystadleuaeth ei rhedeg yng nghylchgrawn yr Urdd i blant cynradd, Cip, fis Chwefror 2015 ac roedd gofyn i ddarllenwyr ddylunio bathodyn newydd Mistar Urdd.

 

Roedd dros 150 wedi cynnig syniadau ar gyfer bathodyn aelodaeth 2015 / 2016, ond dyluniad Celyn o Mistar Urdd yn canu ar lwyfan yr Eisteddfod ddaeth i’r brig a bellach mae 40,000 o fathodynnau wedi eu creu o’i chynllun.

 

Llio Maddocks yw Golygydd Cylchgronau’r Urdd.  Dywedodd, “Roeddem yn hapus iawn gyda safon y ceisiadau ond cynllun Celyn ddaeth i’r brig gan ei fod yn lliwgar, yn hwyliog a chryn tipyn o waith wedi mynd i mewn iddo. 

 

“Mae ein bathodynnau aelodaeth yn y blynyddoedd diweddar wedi bod ar thema Mistar Urdd yn gwneud gwahanol weithgareddau – megis nofio, sgïo, chwarae rygbi – ond yn rhyfeddol doedden ni erioed wedi gwneud un o Mistar Urdd yn canu!”

 

Balchder

 

Ychwanegodd Rhian Williams, Pennaeth Ysgol Iolo Morgannwg, “Mi ydym ni yn falch iawn o Celyn ac mae’n hynod o gyffrous meddwl y bydd plant ledled Cymru yn gwisgo ei dyluniad.  Mi wnaethom ni dipyn o ffys ohoni yn y gwasanaeth yn yr ysgol ac mi ydym ni wedi annog ein disgyblion fwy nag erioed i ymaelodi gan mai cyd-ddisgybl iddyn nhw sydd wedi dylunio’r bathodyn!”

 

Mae’r Urdd yn cynnig aelodaeth rhatach cyn y 5ed o Dachwedd - £6.50 y plentyn, ac yn codi i £7.50 wedi hynny.  Am restr lawn o’r gweithgareddau sydd yn cael eu cynnig gan yr Urdd yn eich ardal chi ewch i urdd.cymru/fy-ardal.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru