Enillydd y Fedal Gelf wedi'i hysbrydoli gan yr artist Josie Russell

28/05/2019

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Enillydd y Fedal Gelf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a’r Fro 2019 yw Seren Wyn Jenkins, sy’n byw ger Aberystwyth ac yn ddisgybl Lefel-A yn Ysgol Gyfun Penweddig.

Cyflwynir y Fedal Gelf eleni gan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern, a rhoddir i’r uned o waith mwyaf addawol o blith cynnyrch cystadlaethau’r Adran Gelf, Dylunio a Thechnoleg o dan 19 oed.

 

Mae Seren wedi bod yn cystadlu yng nghystadlaethau celf, dylunio a thechnoleg yr Urdd ers oedd yn ddim o beth yn Ysgol Penrhyncoch ac wedi profi cryn lwyddiant gan gyrraedd y Genedlaethol bob blwyddyn ers 2010. Ond dyma’r tro cyntaf iddi ennill un o’r prif wobrau. 

 

Fel rhan o’i hastudiaethau Lefel A yn Ysgol Penweddig mae Seren yn astudio gwaith y dylunydd gwrthrychau modern, Bethan Gray a dyna lle daeth y syniad i ddylunio bwrdd coffi modern gyda naws Gymreig. Cafodd ei hysbrydoli ymhellach gan waith tecstilau Josie Russell ac Edrica Huws.

 

Fel yr eglurodd Seren, Wrth ymweld ag Oriel Môn yn 2013 sylwais ar waith Josie Russell - tynnodd fy sylw yn syth bin.  Dyma blannu’r hedyn ar gyfer top y bwrdd coffi.  Sbardun arall oedd gweld gwaith tecstiliau Edrica Huws, sydd â thylwyth ym Mhenrhyncoch, mewn cylchgronau ac ar y we.”

 

Roedd hi’n glir o’r dechrau i’r artist ifanc taw siâp Cymru byddai ar dop y bwrdd a hynny gan ddefnyddio tecstilau. Roedd yn awyddus bod y coesau yn cael eu gwneud o dderw Cymreig gyda phennill cyntaf yr anthem genedlaethol wedi’i ysgythru arnynt. Er mai lledr a ddefnyddiwyd yng ngwaith Bethan Grey, penderfynu defnyddio copr o amgylch amlinelliad Cymru wnaeth Seren a hynny er mwyn cynrychioli Sir Fôn a’r gwaith mwyngloddio a fu yno.

 

 

Ysbrydoliaeth

 

Ychwanegodd, “Yn ogystal â chael fy ysbrydoli gan waith Josie Russell, Edrica Huws a Bethan Grey, roeddwn hefyd yn teimlo fod bwrlwm ynglŷn â Chymreictod ar hyn o bryd a chynnyrch Cymreig yn dod yn fwyfwy amlwg o gwmpas y lle. Teimlais fod angen rhywbeth modern oedd yn dathlu ein gwlad a’n hunaniaeth.”

 

Mae celf yn rhan bwysig o fywyd Seren ac mae’n cael blas ar weld ei gwaith yn dod yn fyw ar ôl y cynllunio. Ar ôl astudio CDT yn y coleg, ei bwriad yw meithrin ei busnes ei hun mewn stiwdio yn yr ardd.

 

Dywedodd Gwenllian Beynon, un o feirniad y Fedal eleni, “Roedd y safon yn wych eleni a braf oedd gweld cymaint o bobl ifanc yr oed hwn yn cystadlu. Er ei bod yn anodd gwneud penderfyniad, roedd gwaith Seren yn broffesiynol iawn er ei bod yn ifanc. Roedd hi’n amlwg wedi gwneud tipyn o ymchwil i’r farchnad ac roedd ei chyflwyniad yn hynod ddiddorol. Mae Seren yn amlwg wir yn meddwl am gynaliadwyedd a defnyddio deunydd lleol yn ei gwaith.”