Elen Gwenllian Hughes yn ennill Coron yr Urdd

Elen Gwenllian Hughes, sydd yn 23 oed ac yn wreiddiol o Gricieth yn Eifionydd, yw enillydd coron Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

‘Rhyddid’ oedd thema y gystadleuaeth eleni, ac yn ôl y beirniaid, Lowri Cooke ac Angharad Elen, Elen oedd ‘breuddwydiwr y gystadleuaeth’. 

 

Mae’r goron yn cael ei gwobrwyo am ysgrifennu’r darn neu ddarnau o ryddiaith gorau dros 4,000 o eiriau a daeth 17 ymgais i law eleni. 

 

Cafodd Elen ei magu yn Eifionydd, ac aeth i Ysgol Gynradd Chwilog, Ysgol Glan-y-Mor ac yna Coleg Meirion Dwyfor.   Mae newydd orffen cwrs ymarfer dysgu, ar ôl ennill gradd yn y Gymraeg, a chyn chwilio am ei swydd gyntaf fel athrawes Gymraeg, mae’n gobeithio mynd i drafaelio.

 

Byd tylwythen deg o’r enw Loti sydd wrth wraidd ei gwaith – tylwythen sydd ar y trothwy rhwng plentyndod a glaslencyndod sy’n ceisio dod o hyd i’w thraed.  Wrth draddodi, dywedodd Lowri, “Dyma stori weledol gref, sy’n cynnig chwa o awyr iach wrth i Loti fynd ar daith i wrthryfela yn erbyn trefn ormesol, dotalitaraidd ei byd. Llwyddir i greu sefyllfa ddifyr gyda Loti yn closio at feidrolyn o hen lanc o’r enw Wil.

 

“Gŵyr yr awdur hwn sut i greu awyrgylch ac mae ei geiriau yn canu fel pe baent yn bod erioed. Yn rhyfedd ddigon, ac yn gwbl annibynnol ar ein gilydd, cyflyrwyd y ddwy ohonom i ddarllen y gwaith hwn yn uchel; mae hynny’n profi rhywbeth.”

 

Mae’r Urdd wedi bod yn rhan o fywyd Elen erioed, yn cystadlu ar y llwyfan gyda Aelwyd Chwilog ac yn y cystadlaethau celf. Cafodd ail am y goron yn Eisteddfod Eryri, 2012, ac roedd yn un o'r criw fu ar ben copa’r Wyddfa yn cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd yn yr un flwyddyn.

 

Lora Angharad Lewis o Gylch Llŷn ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, gydag Osian Wyn Owen o Aelwyd JMJ yn drydydd.  Caiff y goron ei rhoi gan Ysgolion Cymraeg Rhanbarth Morgannwg Ganol.

 

 

Uchafbwyntiau Pen-y-bont

 

Wrth i’r Eisteddfod dynnu at y terfyn, mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o uchafbwyntiau’r Wyl hyd at heddiw. Fe roedd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn llywydd y ddd heddiw ac fe roedd yn ymweld a rhai stondinau ar y Maes. Dyma gipolwg ar y negeseuon ar Trydar ers dydd Mercher.