Eisteddfod yr Urdd i ymweld â Brycheiniog Maesyfed

19/10/2015

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Aberhonddu ym mis Tachwedd i drafod bwriad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i ymweld â Brycheiniog a Maesyfed yn 2018.

 

Bydd cynghorau lleol, cyrff cyhoeddus, mudiadau gwirfoddol a’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i’r cyfarfod i drafod y bwriad o gynnal yr Eisteddfod yn yr ardal yn 2018.

 

Yn annerch yn y cyfarfod bydd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd, Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, W. Dyfrig Davies, Cadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod a’r Celfyddydau a chynrychiolydd o Gyngor Powys.

 

Hwn fydd y cyswllt cyntaf rhwng Adran yr Eisteddfod a thrigolion yr ardal, ac yn y cyfarfod, os bydd gwahoddiad ffurfiol yn cael ei estyn i’r eisteddfod, bydd yr Urdd yn chwilio am enwebiadau ar gyfer y Pwyllgor Gwaith a gwybodaeth yn cael ei rannu am ddyddiadau y pwyllgorau testunau.

 

Yn ôl Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd, “Mae gwirfoddolwyr yr Urdd a’r Cyngor eisoes wedi datgan eu cefnogaeth a’u hymrwymiad i’r Ŵyl ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i gyfarfod â thrigolion yr ardal gyda’r gobaith o ddod â’n Prifwyl i Frycheiniog a Maesyfed yn 2018.”

 

Ychwanegodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, “Rydym eisoes wedi derbyn cefnogaeth Pwyllgor Rhanbarth yr Urdd ym Mrycheiniog a Maesyfed a bwriad y cyfarfod hwn fydd derbyn sêl bendith yr ardal – y cymdeithasau, mudiadau, sefydliadau a’r trigolion – i ddod ag Eisteddfod yr Urdd i’r ardal.  Nid ydym wedi ymweld gyda’r ardal ers Eisteddfod Llanelwedd yn 1978, a byddai’n braf iawn cynnal ein Eisteddfod Genedlaethol yn y rhan yma o Gymru unwaith eto.” 

 

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar 10 Tachwedd am 7pm yn Ysgol y Bannau yn Aberhonddu. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru