Eisteddfod T yn cyhoeddi cystadlaethau celf newydd er cof am Cen Williams

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Eisteddfod yr Urdd yn falch o gyhoeddi fod dwy gystadleuaeth newydd yn ymddangos yn y Rhestr Testunau eleni er cof am y diweddar Cen Williams, y cartwnydd, gyda’r gobaith o annog y genhedlaeth nesaf i roi pensel ar bapur, neu frwsh ar gynfas.

Er gwaethaf y cyhoeddiad i ohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych mae dychweliad Eisteddfod T eleni yn cynnig pob math o gyfleoedd creadigol i blant a phobl ifanc Cymru a thu hwnt.

 

Cyflwynir y ddwy gystadleuaeth newydd gyda chefnogaeth teulu Cen Williams, ac fe’u datblygwyd gyda chymorth y darlunydd Huw Aaron. Fel rhan o’r wobr, bydd Huw Aaron yn cynnal sesiynau mentora gyda’r enillwyr er mwyn datblygu’r syniadau ymhellach, cyn cyhoeddi’r gweithiau terfynol yng nghylchgronau’r Urdd. Mae gofyn i blant oed cynradd ddyfeisio cymeriad cartŵn gwreiddiol, a darlunwyr Bl.7-9 i greu tudalen o gomic gyda chymeriad/au.

 

Magwyd Cen Williams ym mhentref Gwalchmai, Ynys Môn, a bu’n byw yng Nghaerdydd ers ei ddyddiau coleg. Yn rhinwedd ei waith creadigol, roedd Cen yn mwynhau cynnal gweithdai celf i blant a phobl ifanc ledled Cymru. Roedd hefyd yn hynod weithgar gyda Cardiff Pottery Workshops Foundation a phapur newydd Y Dinesydd yng Nghaerdydd.

 

Braint

 

Meddai ei nith Elin Williams: “Fel un a’i ddawn a’i ymroddiad bob amser yn y byd creadigol, braint o’r mwyaf i ni fel teulu ydi cyflwyno’r gwobrau hyn er cof am un mor annwyl. Roedd Cen wrth ei fodd yn gweld eraill yn ymddiddori mewn celf gan annog talent ifanc. Roedd yr Urdd a’r Eisteddfod yn benodol yn ganolog i fywyd Cen a bydd y ddwy gystadleuaeth yma’n gyfle i genhedlaeth nesaf o arlunwyr i barhau i ymddiddori mewn celf ac yn goffa da ohono.”
“Mae cylchgronau a phapurau newydd yn gweld gwerth cartwnau a chomics fel modd o gyfleu stori neu newyddion mewn ffordd hwyliog a chraff, ond efallai ein bod ni yng Nghymru wedi bod braidd yn araf i’w gofleidio,” meddai beirniad y cystadlaethau, Huw Aaron. “Roedd cartwnau Cen yn llyfrau fy mhlentyndod yn sbardun creadigol imi, a’i waith yng nghylchgrawn Golwg gyda’r gorau. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at gael beirniadu’r ddwy gystadleuaeth hon, a bod yn dyst i ddychymyg a thalentau darlunwyr y dyfodol.”

 

Meddai Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, Siân Eirian: “Mae gan sawl un ohonom edmygedd mawr at grefft y cartwnydd, ac roedd Cen Williams gyda’r gorau yn ei faes. Y bwriad yw sefydlu’r ddwy gystadleuaeth yn Rhestr Testunau Eisteddfodau’r Urdd i’r dyfodol er mwyn cynnig platfform i feithrin ac annog darlunwyr ifanc.”