Eisteddfod Llanelli yn Cychwyn

Bydd Eisteddfod Genedlaethol 2014 yn agor heno gyda’r cyngerdd agoriadol. Bydd cyfle i fwynhau doniau pobl ifanc yr ardal, gyda chaneuon o sioeau cerdd poblogaidd Grav, Nia Ben Aur, Pum Diwrnod o Ryddid ac Er Mwyn Yfory i enwi rhai. 

 

Bydd y cystadlu yn cychwyn yfory gyda’r bandiau pres yn ogystal ag Agoriad Swyddogol y Babell Len a Maes D. Mae yna rywbeth i bawb ar faes yr Eisteddfod ac fel y gwelir isod mae pawb wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer yr wythnos. 

 

Un gweithgaredd newydd fydd yn yr Eisteddfod eleni yw Teithiau Tywys. Syniad grêt ar gyfer pobl sydd yn dod i’r Eisteddfod am y tro cyntaf ac angen ychydig o gymorth i gael gwybodaeth am beth sy’n digwydd ar hyd a lled y Maes. Bydd y teithiau’n cychwyn o’r ganolfan ymwelwyr yn y brif fynedfa, ac ar gael yn rhad ac am ddim. 

 

Yma yn Lleol.net yn ystod yr wythnos byddwn yn rhannu uchafbwyntiau’r dydd gyda chi, felly dewch 'nôl yn ystod yr wythnos am newyddion y Maes.