Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2015 yn ôl i Feifod

06/03/2013

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Eisteddfod Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2015 yn ôl i Feifod

Heddiw (4 Mawrth), cyhoeddwyd mai tro Maldwyn fydd hi i roi cartref i’r Eisteddfod Genedlaethol ymhen dwy flynedd yn 2015, a chynhelir y cyfarfod cyhoeddus cychwynnol yn yr Institiwt, Llanfair Caereinion am 19.30, nos Lun 15 Ebrill.


Bwriad y cyfarfod hwn yw egluro rhywfaint am ymweliad yr Eisteddfod â’r ardal o 31 Gorffennaf – 8 Awst 2015, ac i ddechrau ar y paratoadau a’r ethol pwyllgorau a fydd yn digwydd yn fuan ar ôl y cyfarfod cychwynnol.


Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod,”Braf yw cyhoeddi ein bod yn dychwelyd i Faldwyn, i Feifod, ac i gaeau Mathrafal, cartref yr Eisteddfod yn 2003, ymhen dwy flynedd. Bu hon yn wythnos lwyddiannus iawn i’r Brifwyl, gyda chefnogaeth o bob cwr o’r dalgylch, a’n gobaith drwy gychwyn mor fuan ar y gwaith ar gyfer 2015 yw ceisio efelychu hyn eto yn yr ardal. Mae’r ardal wedi bod yn awyddus i wahodd yr Eisteddfod eto ers peth amser, ac mae’n bleser ein bod yn gallu cyhoeddi’r penderfyniad i ddychwelyd heddiw.


“Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn gyfle i gychwyn ar y gwaith ac i annog pobl o bob rhan o Faldwyn i fod yn rhan o’r trefniadau dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf. Mae’r Eisteddfod yn brosiect cymunedol enfawr gydag wythnos y Brifwyl yn binacl ar y cyfan, a rydym yn annog pobl o bob oed i ddod atom i Lanfair Caereinion i glywed mwy ac i fod yn rhan o’r tîm o wirfoddolwyr a fydd yn gweithio’n ddygn i sicrhau llwyddiant Eisteddfod 2015.


“Mae dau beth yn bendant yn aros yn y cof am ymweliad yr Eisteddfod â Meifod yn 2003. Fe roddodd yr Eisteddfod Meifod ar y map, gyda llawer o ymwelwyr yn dod i’r ardal am y tro cyntaf, ac wrth gwrs, mae pawb yn cofio’r tywydd chwilboeth yn ystod yr wythnos. Er nad ydym yn gallu sicrhau tywydd chwilboeth yn 2015, rwy’n sicr y bydd y croeso ym Maldwyn yn dwymgalon ac y cawn wythnos i’w chofio ymhen ychydig dros ddwy flynedd, gyda miloedd o ymwelwyr yn dychwelyd i Fwynder Maldwyn, a miloedd yn fwy yn dod atom i’r ardal am y tro cyntaf.”

Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd â diddordeb i fynychu’r cyfarfod cychwynnol, a bydd yn cael ei hyrwyddo’n lleol dros yr wythnosau nesaf. Bydd cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn ystod y cyfarfod.


Bydd cyfle am gyfweliadau yn y Gymraeg a’r Saesneg yn yr Institiwt ar y noson, neu cysylltwch os gwelwch yn dda, os ydych am drefnu unrhyw beth ymlaen llaw.


Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod Genedlaethol, ewch i www.eisteddfod.org.uk.

 

Ffynhonnell: Eisteddfod Genedlaethol Cymru