Eira cyntaf 2015

14/01/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Castell Powis dan eira

Deffrodd Gymru'r bore yma i eira cyntaf 2015 gyda'r rhagolygon tywydd wedi profi'n gywir. Cafodd rhannau o Gymru gawodydd trwm o eira brynhawn ddoe a throsnos, gyda rhai ysgolion wedi cau o'r herwydd. 

 

Cafodd y lluniau gaeafol eu tynnu yn y canolbarth a gorllewin Cymru. Fe fu'r eira yn drech gyda Chastell Powis ble y bu'n rhaid i'r atyniad gau.

 

Cafodd Hermon a Phencader yn y de orllewin drwch o eira hefyd fel y gwelwn o'r lluniau.  Mae disgwyl i'r tywydd oer gilio erbyn y prynhawn yma, gyda gwynt a glaw trwm yn dychwelyd.