Efa yn 'hapus iawn' gyda'i MBE

15/04/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Mae nifer o bobl yn anfodlon gyda phenderfyniad Ms Jones i dderbyn yr MBE

Mae Efa Gruffudd Jones, prif weithredwr yr Urdd, wedi siarad yn gyhoeddus am y tro cyntaf am dderbyn ei hanrhydedd MBE.

 

Ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Mawrth, dywedodd:

 

"Os ydych chi'n edrych ar y ffordd mae'r Urdd wedi trawsnewid dros y ddegawd ddiwethaf, bron wedi dyblu mewn trosiant, 90 yn fwy o staff, yna 'dw i'n hapus iawn bod fy rhan i, personol i, yn y gwaith yna wedi cael ei gydnabod yn allanol."

 

Gofynnodd y BBC a oedd Ms Jones yn cydnabod bod rhwygiadau wedi bod a bod posibiliad y byddai adlais o hynny yn cael ei weld ar faes Eisteddfod yr Urdd yn y Bala eleni.

 

"'Dw i'n derbyn bod yna amrywiaeth o farn am y pethau yma. Ond ar ddiwedd y dydd, fy mhenderfyniad personol i oedd i'w dderbyn e, a dwi'n hapus iawn gyda'r penderfyniad."

 

Mae sawl un wedi bod yn poeni y gallai penderfyniad prif weithredwr yr Urdd i dderbyn yr MBE achosi rhwyg o fewn y mudiad.

 

Cred Cyril Hughes, cyn ddeilydd y swydd, yw mai "hanfod unrhyw un sydd yn arwain mudiad gwirfoddol yw gallu cydweithio yn hapus gyda gweithwyr gwirfoddol ar hyd a lled Cymru ac mae'n bwysig iawn bod dim byd yn digwydd i amharu ar y berthynas honno".

 

Dywedodd bod y mudiad yn ddibynnol ar ewyllys da pobl, ac na ddylai "pobl sydd mewn swyddi da, cyflogau da fod yn cael anrhydeddu ar ben hynny hefyd".

 

Pan ofynwyd i Efa Gruffudd Jones ar y Post Cyntaf a oedd yn derbyn ei bod wedi cael cynnig yr anrhydedd ar ran mudiad yr Urdd yn gyffredinol, roedd yn mynnu mai penderfyniad personol ydoedd.

 

"Fel y dywedais i, 'dw i wedi bod yn hapus i dderbyn yr anrhydedd yma yn bersonol am fy ngwaith i."

 

"Ar ddiwedd y dydd, fy mhenderfyniad personol i oedd i'w dderbyn e, a dwi'n hapus iawn gyda'r penderfyniad”

Efa Gruffudd Jones Prif Weithredwr yr Urdd

 

Ffynhonnell: Gwefan BBC Cymru Wales

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net