Edrych yn ôl ar Etholiad 2016

06/05/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth iddi wawrio yng Nghymru heddiw, daeth hi’n eglur fod y Blaid Lafur yn brin o fwyafrif yn y Cynulliad tra fod UKIP wedi llwyddo i ennill eu seddi cyntaf yn y Senedd.

Digon tawel oedd yr etholiad hwn ar y cyfan a'r unig sioc y noson oedd pan gipiodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood sedd y Rhondda gyda mwyafrif o 3,459 gan cymryd y sedd oddi wrth y Cyn-Weinidog Leighton Andrews o’r Blaid Lafur. Roedd Leighton Andrews yn dadlau fod proffil cenedlaethol Leanne Wood wedi bod yn hwb iddi. 

 

 

Ond mae Llafur yn parhau'r blaid fwyaf yn y Cynulliad ym Mae Caerdydd ar ôl ennill 29 allan o'r 60 sedd. Fe gipiodd Plaid Cymru 12 sedd, y Ceidwadwyr 11, tra fod UKIP yn hawlio saith gyda Kirstie Williams yn llwyddo i gadw un sedd i’r Democratiaid Rhyddfrydol. 

 

O ganlyniad, fe fydd carfan sylweddol o gyn aelodau seneddol yn eistedd yn y senedd newydd sy’n cynnwys Adam Price ar ran Plaid Cymru, Huw Irranca Davies o’r Blaid Lafur, Mark Reckless a Neil Hamilton o UKIP. 

 

Fe all Carwyn Jones benderfynu trafod gyda phlaid arall i sefydlu clymblaid ond mae ganddo hefyd y dewis o fwrw ymlaen fel llywodraeth leiafrifol. 

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o’r negeseuon cofiadwy dros nos yn trafod ac yn ymateb i’r etholiad.