Edrych yn ôl ar ddiwrnod Shwmae Su'mae

16/10/2015

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fe ddathlwyd diwrnod ShwmaeSumae yng Nghymru a thu hwnt ddoe er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg ac annog eraill i ddefnyddio’r Iaith. 

 

Roedd Diwrnod Shwmae Sumae 2014 yn llwyddiant ysgubol, gyda dathliadau yn digwydd ledled Cymru a’r byd a ‘doedd eleni ddim yn eithriad wrth i unigolion a sefydliadau hyrwyddo’r Gymraeg mewn amryw o wahanol ffyrdd a hynny ar y cae rygbi neu wrth ysgrifennu cerddi.  O'r ffermwr adnabyddus Gareth Wyn Jones i'r dyfarnwr rygbi rhyngwladol, Nigel Owens, roedd pawb wrthi yn dangos eu balchder yn y Gymraeg. 

 

Bellach, mae gan Diwrnod Shwmae Sumae momentwm ei hun ac mae’n lledaenu drwy amryw o gyrff, ysgolion, unigolion a chymdeithasau ac yn mynd o nerth i nerth. 

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o’r negeseuon yn hyrwyddo’r diwrnod ar Trydar fel a ganlyn: