Edrych yn ôl ar ddathliadau Diwrnod Owain Glyn Dŵr

Union 619 o flynyddoedd i heddiw, fe gyhoeddwyd Owain Glyn Dŵr yn Dywysog Cymru ac ers hynny yr ydym yn dathlu diwrnod ein harwr cenedlaethol.

Cafodd ei gyhoeddi yn dywysog Cymru gan ei ddilynwyr yn ei gartref yng Nglyn Dyfrdwy, Edeyrnion ac o hynny'n ymlaen lledodd y gwrthryfel trwy Gymru gan ehangu i swydd Henffordd. Fe lwyddodd Owain Glyn Dwr i sefydlu Cymru annibynol am dros ddeng mlynedd. Nid oes cofnod o farwolaeth Owain Glyn Dwr.

 

Yr ydym heddiw dros 600 mlynedd yn ddiweddarach yn dathlu ei gyfraniad arwyddocaol i hanes Cymru, ac fe welwyd digwyddiadau mewn ysgolion, busnesau a chynghorau ar hyd a lled y wlad i gofio'r dyn a'r arweinydd o Lyn Dyfrdwy ger Corwen. 

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o'r negeseuon ar Trydar. Mwynhewch y darllen a'r dathlu!