Dysgwyr o bob cwr yn dod at ei gilydd ar gyfer Gŵyl Ar Lafar

Bydd Gŵyl Genedlaethol i ddysgwyr, Ar Lafar, yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Genedlaethol ddydd Sadwrn yma, gyda mwy o weithgareddau nag erioed yn cael eu cynnal eleni.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eleni fydd gweithdy paentio yn null yr artist Kyffin Williams. 

 

Bydd dysgwyr ar bob lefel a’u teuluoedd yn gallu mwynhau llu o weithgareddau eraill yn y Llyfrgell Genedlaethol, gan gynnwys teithiau tywys, gweithdai celf a chrefft, helfa drysor a sioe am yr ymfudo i Batagonia, gan gwmni theatr ‘Mewn Cymeriad’.  

 

Bydd cyfle, hefyd, i ymwelwyr gymdeithasu, gan ddefnyddio’u Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog a chroesawgar a mwynhau’r trysorau cenedlaethol sydd i’w gweld yn y Llyfrgell.

 

Mae’r ŵyl rad-ac-am-ddim yn ffrwyth partneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru.

 

Bydd ‘Ar Lafar’ hefyd yn cael ei chynnal ar dri o safleoedd yr Amgueddfa: Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, ac Amgueddfa’r Glannau, Abertawe. 

 

 

Dywedodd Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru:"Pleser mawr yw cael croesawu gŵyl Ar Lafar i’r Llyfrgell Genedlaethol. Mae hon yn bartneriaeth gyffrous a fydd yn rhoi hwb i’r iaith Gymraeg drwy gynnig cyfleoedd anffurfiol i bobl sgwrsio yn y Gymraeg, a thrwy ddefnyddio ein diwylliant a threftadaeth gyfoethog fel modd o ysgogi diddordeb yn yr iaith. 

 

“Fel sefydliad, rydym bob amser yn awyddus i annog a chefnogi siaradwyr Cymraeg, boed yn rhugl neu’n ddysgwyr, a mawr obeithiwn y bydd digwyddiadau fel hwn yn rhoi’r hyder i ddysgwyr defnyddio’r iaith Gymraeg yn gyfforddus mewn mannau cyhoeddus fel y Llyfrgell, beth bynnag bo’u gallu."

 

Mwy o weithgareddau 

 

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, “’Dyn ni’n falch iawn bod Ar Lafar yn digwydd eto eleni, gyda hyd yn oed yn fwy o weithgareddau a sesiynau diddorol ar gyfer dysgwyr a’u teuluoedd. ‘Dyn ni’n falch hefyd o fedru parhau’r bartneriaeth gyda’r Llyfrgell Genedlaethol. Mae’r Llyfrgell yn drysor cenedlaethol, a pha le gwell i fynd i ymarfer y Gymraeg, ac i brofi diwylliant a hanes Cymru. 

 

“Mae’r ŵyl yn gyfle, hefyd, i ni dynnu sylw at yr ystod o gyrsiau Cymraeg sydd ar gael, ar bob lefel, ym mhob cwr o Gymru, gan gynnwys y cwrs ar-lein newydd ar gyfer y maes hamdden a thwristiaeth.”