Dysgwyr o bob cwr o'r byd yn Nhresaith

25/07/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae llond llaw o ddysgwyr o bob cwr o’r byd wedi heidio i Dresaith yng Ngheredigion yr wythnos hon er mwyn treulio’r wythnos mewn Bŵtcamp sy’n gweithredu’n gyfan gwbl yn y Gymraeg.

Cwmni Say Something in Welsh sydd wrth y llyw, ac mae yna bedwar Bŵtcamp yn cael eu cynnal pedair gwaith y flwyddyn, gyda thri yn y de ac un ym Mhen Llyn yn y gogledd.

“Prif bwynt Bŵtcamp yw rhoi’r dysgwyr mewn i gymuned lle nad yw siarad Saesneg yn opsiwn,” meddai Iestyn ap Dafydd, un o sylfaenwyr SSiW.

“Ar ddechrau’r wythnos, mae bron pawb ag ofn, gyda neb cweit yn gwybod beth i’w ddisgwyl, a sut y byddan nhw’n ymdopi gydag wythnos o wahardd y Saesneg yn llwyr. Fel yr ‘English Not’.”

Erbyn diwedd yr wythnos, mae rhan fwyaf o ddysgwyr, yn llythrennol, meddai Iestyn ap Dafydd, yn troi o fod yn ddysgwyr, i fod yn siaradwyr Cymraeg.

 

Gyda’r Bŵtcamp, mae’r pwyslais ar ddysgu sut i ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd amrywiol bob dydd, a gallu ymdopi gyda hynny gyda hyder drwy’r Gymraeg.

 

Gweithgareddau

 

Mae’r gweithgareddau’n amrywio, o ddysgu sut i ganu’r iwcalili; i gael gweithdy drama yn Theatr Felinfach; i fynd am dro o gwmpas tref Castellnewydd Emlyn, i lenwi boliau mewn bwyty Tsieineaidd Dan ‘i Sang yn Llandysul - a gwneud popeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Gwyliau yw hi,” meddai Iestyn ap Dafydd, “ond mae yna lot o waith meddyliol ac emosiynol, wrth drio meddwl yn y Gymraeg drwy’r amser. Ond ry’n ni’n ymlacio a joio hefyd!”

Mae’n gyfle hefyd i ddod ag arian mewn i’r ardal, yng nghorllewin Cymru.

“Ry’n ni’n defnyddio bwytai, caffis a siopau sy’n gweithredu’n Gymraeg - felly mae’n gwneud gwahaniaeth iddyn nhw’n ariannol wrth i ni ddefnyddio’r busnesau lleol.

“Mae’n rhoi gwerth ariannol mesuradwy i’r Gymraeg, fwy neu lai,” meddai Iestyn ap Dafydd.

 

Dysgwraig o Slofenia

 

Un sydd wedi cael ei chymell i ddysgu Cymraeg ydy Tatjana Prelog o bentref bach o’r enw Tenetiše yn Slofenia - a hynny ar ôl gwylio Cymru yn chwarae rygbi, a chael ei swyno gan y sylwebaeth Gymraeg.

“Roeddwn ni eisiau deall beth oedd yn mynd ymlaen, a deall popeth am Gymru,” meddai Tatjana, sydd hefyd yn siarad Saesneg, Almaeneg a thipyn bach o Eidaleg.

“Dw i wedi disgyn mewn cariad gyda’r iaith, gyda Chymru, y tîm rygbi - pob dim!”

Mae’n teimlo bod y Bŵtcamp yn gwella’i Chymraeg hi, ac yn gyfle i siarad gyda dysgwyr eraill, heb orfod gwneud hynny dros Skype.

“Dw i’n mynd i’r Eisteddfod eleni hefyd, felly mae’n grêt i allu magu hyder cyn mynd.”

 

Un arall sy’n mwynhau’r wythnos ydy Mark Underhill, sy’n byw yn Llandudoch, ond sy’n wreiddiol o Gernyw.

“Wnes i symud i Gymru ddwy flynedd yn ôl, a ro’n i eisiau bod ar yr arfordir. Mae wedi bod yn bwysig iawn i fi ddysgu’r iaith achos dw i eisiau cymryd rhan yn y pethau sy’n digwydd o fy nghwmpas,” meddai Mark, sy’n hoffi troi yng nghylchoedd drama a cherddoriaeth.

“Mae mor bwysig i ymarfer siarad Cymraeg - sa i’n cael llawer o gyfle. Felly mae wythnos fel hyn yn bwysig dros ben. Rhaid siarad Cymraeg drwy’r dydd, bob dydd.”

 

Mae Say Something in Welsh hefyd yn cynnig ieithoedd eraill megis Sbaeneg a Chernyweg.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru