Dysgwyr Cymraeg ifanc yn dod at ei gilydd yng Nghaerdydd

02/02/2018

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd cynhadledd arbennig yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd y penwythnos hwn, fydd yn dod ag oddeutu 50 o ddysgwyr Cymraeg ifanc at ei gilydd ar gyfer rhaglen yn llawn o weithgareddau, cyfleoedd newydd a thrafodaethau trwy gyfrwng ac am yr iaith.

Dyma’r ail dro i’r gynhadledd gael ei chynnal yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, ac mae’n rhan o gynllun cyffrous Cymraeg Bob Dydd, sy’n gweithio’n ddwys gyda dysgwyr Cymraeg mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg ledled Cymru. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc glywed, defnyddio ac ymarfer eu Cymraeg y tu allan i wersi yn yr ysgol, ac yn dangos bod yr iaith yn un byw all gael ei defnyddio bob dydd.

 

Ariannir cynllun Cymraeg Bob Dydd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’u hymrwymiad i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050. 

 

Dywedodd Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru “Roedd yr Urdd yn rhan bwysig o fy mhlentyndod o’r cylchgronau misol i’r teithiau i Langrannog a Glanllyn ac, wrth gwrs, yr Eisteddfod. Roedd yn gyfle gwych i ddarllen, defnyddio a gwneud pethau heblaw am ddysgu yn y Gymraeg.Rydw i’n falch iawn felly, o fod yn gallu cefnogi prosiectau fel Cymraeg Bob Dydd, sydd yn dod a’r iaith a diwylliant Gymraeg yn fyw i ddysgwyr ifanc yr iaith. Mae annog cyfleoedd i bobl ifanc ddod at ei gilydd i ddefnyddio a thrafod yn yr iaith yn holl bwysig, ac wrth gwrs yn cefnogi ein hymrwymiad ni fel Llywodraeth i gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg.”

 

Gwledd o weithgareddau

 

Hannah Wright, Cydlynydd Ail-iaith Cenedlaethol yr Urdd “Mae gwledd o weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer mynychwyr y gynhadledd, gan gynnwys ymweliad gan y cyflwynydd teledu Tudur Phillips fydd yn cynnal Twmpath a gwersi clocsio, gweithdai creadigol, sesiynau trafod, helfa drysor,  cyfle i wylio gem rygbi Cymru yn erbyn yr Alban ar sgrin fawr, a gig arbennig gan y band, Wigwam.Rydym wrth ein boddau gallu cynnig cyfle fel hyn i ddod a cymaint o bobl ifanc at ei gilydd mewn un man i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.  Cawsom adborth gan fynychwyr y gynhadledd llynedd fod y penwythnos yn gyfle arbennig iddynt fwynhau gyda ffrindiau newydd mewn awyrgylch Cymreig. Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth i’r cynllun, sydd yn amhrisiadwy.”