Dysgwraig yn derbyn y wobr fentora gyntaf erioed ar gyfer cyfieithu llenyddol

03/02/2020

Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Susan Walton, dysgwraig Cymraeg o Benrhyndeudraeth, yw’r cyntaf i gael ei dewis i gymryd rhan yng Nghynllun Mentora newydd Llenyddiaeth Cymru ar gyfer cyfieithydd neu awdur llenyddol.

Enillodd Susan, egin gyfieithydd llenyddol, ei lle ar y cynllun peilot hwn gyda’i chyfieithiad Saesneg o sampl o nofel gyntaf Sian Northey, Yn y Tŷ Hwn. Ei nod yw cyfieithu’r nofel gyfan i safon lenyddol uchel, a rhoi ei fersiwn Saesneg gerbron darpar gyhoeddwyr, o ganlyniad i’r Cynllun Mentora.
 
Er mai yng Nghymru y magwyd Susan, roedd yn oedolyn erbyn iddi fynd ati o ddifrif i ddysgu Cymraeg, a dim ond mewn blynyddoedd diweddar y mae hi wedi dod i ddarllen Cymraeg yn rhugl. Prawf ddarllenydd a golygydd copi proffesiynol yw Susan, a dechreuodd wneud gwaith cyfieithu pan ofynnodd Myrddin ap Dafydd, Gwasg Carreg Gwalch, iddi addasu darnau o farddoniaeth a rhyddiaith ar gyfer cyfrol ddwyieithog. Ers hynny, mae Susan wedi cyfieithu nofelau plant a llyfrau ffeithiol i’r un wasg.
 
Meddai Myrddin ap Dafydd amdani: ‘Ni fyddwn i yn bersonol yn dewis cyfieithydd arall ar gyfer fy ngwaith creadigol.’

Bydd derbyn gwobr Llenyddiaeth Cymru yn helpu Susan i ehangu ei chyfieithu i gynnwys ffuglen lenyddol i oedolion.

 

Her gyfieithu

 

Meddai Susan, ‘Rwy’n edrych ymlaen at yr her o gyfieithu Yn y Tŷ Hwn. Mae hi’n stori mor gynnil ei geiriau – mewn ambell ran, mae cyn lleied ag un frawddeg yn dangos calon a meddyliau’r cymeriad inni – ac mae’n symud yn ei blaen gyda llyfndra hyfryd. Mae llwyddo i gyfleu hynny yn Saesneg yn rhoi boddhad mawr i mi. Rwy’n awyddus i fy nghyfeillion di-Gymraeg gael mwynhau’r gyfrol hefyd. Mae’n haeddu cynulleidfa ehangach.’

 

Mae Susan eisoes wedi cychwyn ar flwyddyn gron gyfan o siwrne fentora, gyda phenwythnos preswyl yn trafod y diwydiant cyhoeddi yn y National Centre for Writing yn Norwich. Hyd yn oed i ddysgwraig rugl, mi fydd hon yn dipyn o her!