Dyfodol Neuadd Pantycelyn yn ddiogel

22/06/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyfarfod Cyngor Prifysgol Aberystwyth mae’r Brifysgol wedi ymrwymo yn llawn i ddyfodol Pantycelyn fel neuadd breswyl cyfrwng Cymraeg. Croesawyd yr ymrwymiad gan fyfyrwyr a chefnogwyr yr ymgyrch i Achub Pantycelyn.

 

Pleidleisiodd aelodau’r Cyngor o blaid cynnig a gafodd ei gyflwyno gan Syr Emyr Jones Parry, Canghellor Prifysgol Aberystwyth, yn sgil y cytundeb rhwng y Brifysgol ag UMCA ac UMPA. Mae UMCA yn edrych ymlaen i gydweithio gyda’r Brifysgol i wireddu hyn, ac i groesawu cenhedlaethau o fyfyrwyr newydd i’r neuadd.

 

Buddsoddiad

 

Fel rhan o’r ymrwymiad, bydd buddsoddiad sylweddol mewn rhaglen o waith adnewyddu i sicrhau bod Pantycelyn yn cynnig llety cyfrwng Cymraeg o’r radd flaenaf. Bydd myfyrwyr, staff academaidd, ac aelodau o’r cyhoedd yn bwydo i’r cynlluniau adnewyddu.

Bwriad y Brifysgol yw cwblhau’r gwaith adnewyddu mewn digon o amser fel bod Pantycelyn yn ailagor fel neuadd breswyl cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr ym Medi 2019.

 

Trosglwyddo cyfrifoldeb

 

Croesawyd y newyddion gan y meddianwyr, ac maent wedi penderfynnu trosglwyddo’r cyfrifoldeb am ddyfodol y neuadd i’r grŵp prosiect. Yn sgil hyn bydd y meddiant yn dod i ben.

 

Meddai Hanna Merrigan, Llywydd UMCA, “Mae hyn yn gam sylweddol ymlaen yn ein hymgrych i sicrhau bod Pantycelyn yn gartref i gymuned myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Aberystwyth. Am y tro cyntaf erioed mae’r Brifysgol wedi ymrwymo yn gadarn i gadw Pantycelyn fel neuadd breswyl cyfrwng Cymraeg.”

 

Dathlu

 

Dywedodd Jacob Ellis, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, “Mae heddiw yn ddiwrnod i fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Mae’r ymgyrch wedi cipio yng nghalonnau miloedd o bobl yng Nghymru a thu hwnt ac fe gallwn heddiw ddathlu’r cyhoeddiad fod bwriad gan Brifysgol Aberystwyth i gadw Neuadd Pantycelyn ar agor fel llety penodedig cyfrwng Cymraeg o fewn pedwar mlynedd." 

 

Yn ôl Jacob Ellis, "Rwy’n hynod falch o UMCA, yr ymgyrchwyr a chymuned Prifysgol Aberystwyth. Hoffwn ddiolch i’m cyd-gynrychiolwyr myfyrwyr am eu cymorth, i’r myfyrwyr, staff, Cyngor y Brifysgol a’r Canghellor. Yn bennaf, hoffwn gydnabod haelioni y gymuned lleol ac ehangach! Chi oedd ein arf a’n cymhelliant! Mae’r gwaith yn dechrau heddiw ac mae gan bob un ddyletswydd i weld yr adeilad nodedig yma yn llwyddo!”

 

Ychwanegodd Hanna Merrigan, “Bydd yr ymgyrch i Achub Pantycelyn yn parhau hyd nes bydd drysau’r neuadd yn ailagor i fyfyrwyr ym Medi 2019. Yn amlwg, mae ein hymgyrch yn mynd i gymryd trywydd gwahanol yn awr, a byddwn yn cyhoeddi camau nesaf yr ymgyrych dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf. Bellach, y frwydr bydd i ddiffinio’r elfennau sydd yn nodweddu llety cyfrwng Cymraeg o’r radd flaenaf ac i sicrhau bod y cynigion am y cynllun o adnewyddu yn cynnwys y rhain.”