Dyddiad cau yn agosau i gystadlaethau llwyfan y Brifwyl

Cwta wythnos sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan.

Eleni, mae’n haws cofrestru i gystadlu nag erioed, gyda’r system ar-lein newydd, sydd wedi denu nifer fawr o gystadleuwyr yn barod.  Mae modd gwneud y cyfan ar y cyfrifiadur, heb orfod poeni am y post yn cyrraedd mewn pryd na dim. 

 

Wrth gwrs gellir cystadlu yn y ffordd draddodiadol hefyd, ac mae ffurflenni cais i’w cael yn y Rhestr Testunau, ar-lein neu drwy ffonio’r swyddfa ar 0845 4090 400.

 

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Bu’r ymateb i’r cystadlaethau cyfansoddi eleni yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau yn ardderchog, ac rydym yn awyddus i gael ymateb cystal i’r cystadlaethau llwyfan.  Mae gennym bafiliwn newydd eleni, wrth gwrs, sy’n mynd i gynnig gwell profiad i’r cystadleuwyr a’r gynulleidfa, felly beth am gystadlu er mwyn bod yn un o’r cyntaf i berfformio ar ein llwyfan newydd sbon?"

 

Dim darnau gosod

 

“Rydym wedi newid rhai o’r cystadlaethau eleni, ac mae’n cynnig cyfle gwych i’r corau a’r cystadlaethau torfol.  ‘Does dim darnau gosod y flwyddyn yma, felly mae rhwydd hynt i berfformio unrhyw ddarnau neu ganeuon sy’n apelio at y grŵp neu’r côr, a bydd hyn yn creu cystadlaethau mwy amrywiol a hwyliog gobeithio, a fydd yn apelio at y perfformwyr eu hunain yn ogystal â’r gynulleidfa.

 

Ychwanegodd, “Felly, gyda dim ond wythnos i fynd tan y dyddiad cau, mae’n bryd mynd ati o ddifrif i gofrestru ac i gysylltu er mwyn cael eich cynnwys yn yr Eisteddfod eleni.  Mae cystadlu yn y brifwyl yn brofiad arbennig, yn llawer o hwyl ac yn gyfle i dderbyn sylwadau gan feirniaid o’r safon uchaf.  Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli’ch cyfle i fod yn rhan o hyn oll yn Y Fenni.”

 

Mae’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru i gystadlaethau llwyfan ar Fai 1af.