Dyddiad cau yn agosau i geisiadaau gwaith comisiwn awduron

09/04/2020

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llenyddiaeth Cymru yn annog awduron llawrydd wneud cais i greu a chyflawni gweithiau comisiwn am ffi, ar ffurf cynnyrch neu brosiectau digidol.

Dyma’r rownd comisiynu cyntaf, gyda'r rownd nesaf yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llenyddiaeth Cymru ac ar eu rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol maes o law.

 

Yn ol gwefan Llenyddiaeth Cymru "Rydym yn ymwybodol iawn ein bod yn wynebu cyfnod eithriadol o bryderus, a hynny yn nhermau ein hiechyd a’n llesiant meddyliol a chorfforol fel unigolion a chymunedau, ac yn arbennig felly i’r rheini sy’n dibynnu ar incwm llawrydd. Pwrpas y galwad agored hwn yw galluogi awduron llawrydd i barhau i dderbyn gwaith â thâl yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. Yn ogystal, bydd y gwaith a gomisiynwyd yn diddanu, ysbrydoli ac yn addysgu cynulleidfaoedd creadigol, egin awduron, plant a chyfranogwyr ledled Cymru."

 

Beth sydd ar gael?Mae 10 comisiwn gwerth £500 ar gael. Gall awduron wneud cais am un comisiwn yn unig. Gellid gwneud cais fel unigolyn, mewn parau, neu fel grŵp.

 

Meini prawf

 

Mae unrhyw awduron llawrydd sy’n byw yng Nghymru yn gymwys ar gyfer y cyfle hwn.

Caiff y canlynol eu blaenoriaethu:
Y rheiny sy’n uniaethu gydag o leiaf un o’r Nodweddion y Cleientiaid a Dargedir, sef y canlynol: unigolion o gefndiroedd incwm isel; unigolion o gefndiroedd BAME; unigolion ag anabledd neu salwch (meddyliol a chorfforol)

Y rheiny sydd heb dderbyn ffi gan Llenyddiaeth Cymru yn y ddeufis diwethafY rheiny nad ydynt yn derbyn unrhyw nawdd neu ffi reolaidd gan Llenyddiaeth CymruMae modd darllen Cynllun Strategol Llenyddiaeth Cymru yma. Rydym yn argymell i chi ei ddarllen cyn cyflwyno eich cais.

 

Sut i wneud cais

 

Er mwyn gwneud cais, ceir rhagor o wybodaeth ar y Wefan.

 

Mae'r dyddiad cau i Fynegi Diddordeb am12.00pm ar ddydd Mercher 15 Ebrill.