Dyddiad cau Gwobr Dysgwr y Flwyddyn yn nesau

26/03/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Os ydych am enwebu rhywun neu'n bwriadu ymgeisio eich hun am gystadleuaeth Dysgwr y flwyddyn yn y Brifwyl eleni, mae yna lai na wythnos ar ôl i wneud hynny, cyn dyddiad cau y gystadleuaeth.  

Rhaid i’r ceisiadau gyrraedd erbyn 31 Mawrth er mwyn cael eu hystyried ar gyfer un o brif wobrau’r Eisteddfod.

 

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sydd dros ddeunaw oed ac sydd wedi dysgu Cymraeg.  Daw’r cyn-enillwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt - gyda mwy nag un enillydd yn byw a gweithio ym Mhatagonia! 

 

Mae amryw yn cystadlu pan ddaw’r Eisteddfod i’r ardal leol, gyda’r holl weithgareddau cymunedol yn rhoi hwb i hyder nifer fawr o ddysgwyr.  Ond does dim rhaid aros i’r Eisteddfod ddod i’ch ardal chi cyn meddwl am gystadlu.  

 

Gallwch gwblhau’r ffurflen eich hun, neu ofyn i rywun eich enwebu ar gyfer y gystadleuaeth.

 

Mae llawer o’r cystadleuwyr yn cael eu henwebu gan deulu, ffrindiau neu diwtor.  Mae dysgu unrhyw iaith yn her, ac mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn gyfle gwych i gydnabod eu camp ac i’w llongyfarch ar eu llwyddiant.

 

Dysgu Cymraeg am wahanol resymau

 

Mae pobl yn dysgu Cymraeg am nifer o wahanol resymau.  Mae rhai yn dewis dysgu gyda’u plant, eraill oherwydd eu gwaith neu i deimlo’n rhan o’r gymuned, a rhai oherwydd eu bod yn chwilio am her newydd.   Beth bynnag y rheswm, mae dysgu Cymraeg yn sgil ychwanegol ac yn gyfle i chi fod yn rhan o ddiwylliant arall, sy’n fywiog, yn tyfu ac yn edrych i’r dyfodol. 

 

Cysylltwch â Nannon Evans ar 0845 4090 300 neu nannon@eisteddfdod.org.uk am ragor o wybodaeth am y gystadleuaeth. Fe ellir cystadlu trwy lawr lwythwch y ffurflen gais o’r llyfryn gwybodaeth ‘Cystadlaethau i Ddysgwyr’ ar wefan yr Eisteddfod, ac ewch amdani!