Dyddiad cau Eisteddfod Amgen yn agosáu

Mae llai nag wythnos i fynd tan ddyddiad cau cystadlaethau llwyfan unigol a chystadlaethau Y Lle Celf yn Eisteddfod AmGen eleni.

Mae llai nag wythnos i fynd tan ddyddiad cau cystadlaethau llwyfan unigol a chystadlaethau Y Lle Celf yn Eisteddfod AmGen eleni.

Mai 17fed yw’r dyddiad olaf i anfon ceisiadau ar gyfer llond lle o gystadlaethau o bob math, a gellir gwneud hynny’n hwylus drwy wefan yr Eisteddfod Genedlaethol.
 
Mae mwy o amser i’r rheini sy’n dymuno cymryd rhan mewn cystadlaethau torfol ac mewn llu o gystadlaethau cyfansoddi, gyda thair wythnos tan y dyddiad cau ar 1 Mehefin.  Mae’r rhain yn cynnwys cystadlaethau llenyddiaeth, cerddoriaeth, drama, gwyddoniaeth a thechnoleg a nifer o gystadlaethau ar gyfer dysgwyr, gyda modd cwblhau’r broses gyfan ar-lein eleni am y tro cyntaf.
 
Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Mae’r ymateb i’n rhestr testunau ni eleni wedi bod yn arbennig.  Ry’n ni’n gwybod bod pobl wedi gweld eisiau’r cystadlu’n arw ac mae pobl ym mhob rhan o’r wlad wedi bod yn mynd ati i baratoi i gystadlu.
 
“Wrth gwrs, mae pethau’n wahanol iawn eleni, gan fod cyfyngiadau COVID dal yn rhan o’n bywydau ni.  Ond ry’n ni’n falch iawn ein bod ni wedi llwyddo i dynnu popeth at ei gilydd gyda chymorth ein pwyllgorau, panelau a nifer fawr o unigolion a grwpiau eraill, er mwyn creu rhestr testunau sy’n amrywiol ac apelgar.  Diolch i bawb a fu’n rhan o’r broses.

 

Camau nesaf


 
Ychwanegodd Betsan Moses, “Byddwn yn cyhoeddi manylion am y camau nesaf ar ôl y dyddiadau cau, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at dynnu popeth ynghyd, a mwynhau gwledd o gystadlu ddechrau Awst.  Felly, ewch ati i gystadlu heddiw, anfonwch bopeth atom ac fe fyddwn yn rhoi gwybod i bawb am y camau nesaf cyn bo hir.”