Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan y Brifwyl yn nesau

Ychydig dros wythnos yn unig sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan.

Cofiwch fod modd cystadlu ar-lein unwaith eto eleni, felly mae modd gwneud y cyfan ar y cyfrifiadur, heb orfod poeni am y post yn cyrraedd mewn pryd na dim. 

 

Wrth gwrs gellir cystadlu yn y ffordd draddodiadol hefyd, ac mae ffurflenni cais i’w cael yn y Rhestr Testunau, ar-lein neu drwy ffonio’r swyddfa ar 0845 4090 400.

 

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Rydym wedi cael ymateb ardderchog i’r cystadlaethau cyfansoddi eleni, ac mae’r ceisiadau cystadlu ar gyfer cystadlaethau llwyfan hefyd yn galonogol iawn. 

 

“Gyda phythefnos yn unig i fynd tan y dyddiad cau, dyma atgoffa pawb am yr angen i gofrestru ac i ddefnyddio’r system ar-lein os oes modd, gan ei fod yn hwyluso pethau ar eich cyfer chi, y cystadleuwyr, a ninnau yn y swyddfa.

 

Profiad arbennig

 

“Mae cystadlu yn y brifwyl yn brofiad arbennig, yn llawer o hwyl ac yn gyfle i dderbyn sylwadau gan feirniaid o’r safon uchaf.  A chofiwch, mae’r Pafiliwn eleni wedi’i leoli yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, sydd yn un o lwyfannau gorau’r byd.  Felly, gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli’ch cyfle i fod yn rhan o hyn oll yng Nghaerdydd.”

 

Er mwyn cystadlu fe fydd rhaid cofrestru erbyn 1 Mai.