Cyfle olaf i gyflwyno gwaith i gystadlaethau cyfansoddi'r Brifwyl

Dydd Llun nesaf yw’r dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau cyfansoddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni. Mae’n rhaid i bob cais gyrraedd y swyddfa erbyn dydd Llun.

Felly, os ydych chi wedi bod yn pendroni dros eich pryddest, yn anfodlon gyda’ch awdl neu hyd yn oed wedi blino gyda’ch blog i ddysgwyr, mae’n bryd rhoi’r gorau i boeni, ac edrych dros y gwaith am y tro olaf a’i anfon atom i Swyddfa’r Eisteddfod.

 

Yn wahanol i’r cystadlaethau llwyfan, mae’n rhaid anfon ceisiadau ar gyfer y cystadlaethau cyfansoddi drwy’r post, ac wrth gwrs, mae’n rhaid hefyd defnyddio ffugenw, fel nad oes gan y trefnwyr na’r beirniaid syniad pwy yw awdur y gwaith. 

 

Meddai Trefnydd a Phennaeth Artistig yr Eisteddfod, Elen Elis, “Yn gyntaf, diolch i’r gwirfoddolwyr lleol a chenedlaethol a weithiodd mor galed i roi’r rhestr testunau at ei gilydd eleni.  Mae ‘na ddigonedd o amrywiaeth, ac rydym yn gobeithio bod nifer o’r cystadlaethau wedi llwyddo i danio dychymyg beirdd a llenorion ar draws y wlad.

 

Dal y post

 

“Gyda’r dyddiad cau yr wythnos nesaf, mae’n bwysig bod pawb yn rhoi’r gwaith yn y post mewn da bryd er mwyn cyrraedd y swyddfa erbyn dydd Llun 1 Ebrill fan bellaf.  Mae’r cyfnod yma’n adeg cyffrous, wrth i ni weld ffrwyth llafur pawb yn cyrraedd y swyddfa, a chyda dyddiad cau’r cystadlaethau llwyfan hefyd ar y gorwel ar 1 Mai. 

 

“Cofiwch hefyd fod dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn dydd Sul yma, 31 Mawrth, felly os ydych chi am gystadlu neu enwebu rhywun ar gyfer y gystadleuaeth bwysig hon, cysylltwch neu anfonwch eich ffurflen atom heddiw!”

 

Bydd tocynnau’n mynd ar werth ar 1 Mai, a thros yr wythnosau nesaf byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am ein sioeau a’r arlwy fydd ar gael eleni.