Dwy ŵyl yn denu'r torfeydd

10/07/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Roedd hi’n benwythnos a hanner mewn dau le yn y gogledd a’r de dros y penwythnos wrth i ddwy ŵyl ddiddanu’r torfeydd yng Nghaernarfon a Llangrannog.

Roedd Gŵyl Arall wedi dechrau nos Wener yng Nghaernarfon wrth i ddegau o ddigwyddiadau gael eu cynnal ar hyd a lled y dref hynafol yn amrywio o’r llenyddol i deithiau cerdded. Roedd sawl band mawr fel Candelas a Cowbois Rhos Botwnnog yn perfformio yno wrth i’r wyl ddod i ben neithiwr. 

 

Tra yn Llangrannog, roedd Gwyl Nol a Mlan wedi denu’r miloedd o bobl dros y penwythnos i fwynhau cerddoriaeth o safon yn yr awyr agored, gyda Yws Gwynedd yn coroni’r noson. Roedd y tywydd yn arbennig gyda’r ddau lwyfan mewn un o bentrefi mwysf prydferth Cymru yn serennu. 

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol lluniau o’r ddwy ŵyl. Mwynhewch y darllen: