Dwy nofel i ddysgwyr gan nofelwyr profiadol

31/08/2021

Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn sgil poblogrwydd ysgubol Cyfres Amdani – cyfres o lyfrau wedi eu datblygu’n arbennig ar gyfer dysgwyr – mae gwasg Y Lolfa wedi cyhoeddi dau deitl newydd sbon gan ddau diwtor Cymraeg sydd hefyd yn awduron profiadol.

Mae’n ffaith bod darllen yn help mawr yn y broses o ddysgu iaith, ac mae hyn yn wir o’r cychwyn cyntaf. Mae darllen yn rhoi’r cyfle i rywun gyfarwyddo â geiriau a phatrymau gramadegol ac yn atgyfnerthu geirfa yn y cof. Mae iaith Cyfres Amdani wedi ei olygu gan arbenigwr ym maes dysgu Cymraeg i oedolion a cheir geirfa ar bob tudalen ac yn y cefn.

 

Dywedodd Lefi Gruffudd o wasg Y Lolfa: “Mae Cyfres Amdani wedi bod yn boblogaidd iawn ers dechrau’r gyfres yn 2018. Mae’r gyfres yn llenwi bwlch drwy roi cyfle i ddysgwyr Cymraeg fwynhau darllen amrywiaeth o nofelau cyfoes, o nofel syml iawn fel Gorau Glas gan Lois Arnold i rywbeth mwy uchelgeisiol fel Rob gan Mared Lewis. Rydym yn falch iawn o allu cyhoeddi mwy o lyfrau sy’n annog dysgwyr i ddarllen ac o gydweithio gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wrth gyhoeddi’r ddwy nofel.”

 

Datblygwyd y gyfres yn wreiddiol yn 2018 ar y cyd gan Gyngor Llyfrau Cymru, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a phedair gwasg (Y Lolfa, Gomer, CAA ac Atebol). Mae’r llyfrau wedi eu graddoli ar bedair lefel – Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch – i gyd-fynd â chyrsiau y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae’r gyfres hefyd yn addas i bobl sydd eisiau ailgydio yn y broses ddysgu a phobl sydd yn rhugl ond angen magu hyder wrth ddarllen.

 

Gorau Glas 

 

Mae Gorau Glas gan Lois Arnold yn nofel hwyliog i ddysgwyr Lefel Mynediad ar ffurf cyfres o straeon am anturiaethau’r swyddog heddlu Alix Jenkins a’i chriw o gyd-weithwyr. Mae’r nofel hefyd yn elwa o luniau du a gwyn gwreiddiol gwych yr artist Carl Pearce.

 
Dysgodd Lois Arnold Gymraeg fel oedolyn gan ennill Tlws Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd yn 2004. Enillodd gystadleuaeth creu deunyddiau darllen i ddysgwyr yn Eisteddfod Meifod a ffrwyth hynny oedd ei chyfrol gyntaf Cysgod yn y Coed. Erbyn hyn mae’n awdur pedair nofel i ddysgwyr. Mae Lois yn byw ym Mhorth Tywyn yn Sir Gâr.
 
Rob 

 

Mae Rob gan Mared Lewis yn mofel ddoniol a dwys sy’n olrhain treialon tad sengl sy’n symud gyda’i blant i ardal lled gyfarwydd iddo ar ôl tor priodas. Mae’n cynnig stori ddifyr, cymeriadau crwn ac ieithwedd addas i Lefel Uwch.
 
Disgrifiodd Bethan Gwanas hi fel 'nofel gynnes annwyl am ddechrau eto....'
 
Mae Mared Lewis yn awdures adnabyddus ac yn ddramodydd. Cyrhaeddodd ei nofel Cymraeg Maison du Soleil restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2009 ac mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau i ddysgwyr hefyd, gan gynnwys Llwybrau Cul a Fi, a Mr Huws. Mae Mared Lewis yn byw yn Llanddaniel Fab, Ynys Môn.