Dwy brifysgol yn dod ben-ben

20/04/2015

Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Daw myfyrwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd wyneb yn wyneb ddydd Mercher i frwydro mewn pymtheg ar hugain o gampau chwaraeon gwahanol i ganfod enillwyr Varsity Cymru 2015.

 

Her Varsity Cymru yw'r digwyddiad mwyaf o’i fath i fyfyrwyr yng Nghymru, a’r ail fwyaf o blith Gemau Varsity Prifysgolion Prydain, yn dilyn y gystadleuaeth rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.

 

Yn ystod Her Varsity Cymru, bydd Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn cystadlu mewn ystod eang o gampau dros gyfnod o bum diwrnod, gan gynnwys:  bêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci, nofio, sboncen a Ffrisbi Eithafol. Mae'r gystadleuaeth yn codi i uchafbwynt â'r gêm rygbi fawr, sy'n cael ei chynnal o flaen torf o filoedd yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

 

Varsity wedi tyfu

 

Mae’r gêm rygbi Varsity wedi tyfu’n flynyddol ers iddi gychwyn ym 1997 a chynhaliwyd y gornestau am-yn-ail rhwng Parc yr Arfau a maes San Helen. Ers adleoli’r gêm i gyrchfan rygbi eiconig Caerdydd yn 2011, mae’r gêm rygbi flynyddol wedi denu mwy na 50,000 o dyrfa, a disgwylir Stadiwm Liberty fod dan ei sang yn ystod y gêm rygbi, penllanw’r Her Varsity.

 

Yn hanesyddol, Prifysgol Abertawe fu’n ffefrynnau yn flynyddol yn y gêm Varsity Cymreig, gan ennill 12 gêm, colli pump, a chafwyd un gêm gyfartal.

 

Digwyddiad cyffrous

 

Meddai’r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, “Her Varisty yw un o’r digwyddiadau mwyaf cyffrous yng nghalendr y brifysgol, ac mae’n rhan arbennig o’r profiad rhagorol rydym yn cynnig i’n myfyrwyr yma yn Abertawe. Bob blwyddyn, mae cannoedd o’n myfyrwyr yn cymryd rhan yn y digwyddiad unigryw hwn, gyda llawer mwy yn teithio i ddangos eu cefnogaeth i’r cystadleuwyr. Mae’n fraint croesawu Varsity yn ôl i Abertawe eleni, a dymunwn pob lwc iddynt”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net