Dwy arddangosfa yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

22/10/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn agor dwy arddangosfa newydd dros yr hydref.

Fe fydd arddangosfa Rheolau Celf? yn llenwi pum oriel â gweithiau celf sy'n pontio pum canrif, gan gynnwys caffaeliadau newydd, gyda'r ffotograffydd Magnum, David Hurn, yn dangos rhagor o'i gasgliad personol yn ei arddangosfa David Hurn: Llun am Lun yn oriel ffotograffiaeth yr Amgueddfa.

 
Yn Rheolau Celf? a fydd ar agor o heddiw 23 Hydref 2021 i 16 Ebrill 2023 bydd Amgueddfa Cymru yn arddangos ei chasgliadau celf hanesyddol, modern a chyfoes mewn ffordd fentrus newydd. Caiff y gweithiau eu dangos yn thematig, gan lynu at y Dilyniant Genre a gyflwynwyd gyntaf gan yr Academi Ffrengig yn y 17eg ganrif, sef: Paentio Hanesyddol, Portreadau, Golygfeydd Bob Dydd, Tirluniau a Bywyd Llonydd.
 
Bydd yr arddangosfa yn pontio pum canrif o baentio, darlunio, cerflunio, ffotograffiaeth, ffilm a cherameg, ac yn cynnwys gwaith gan artistiaid megis Rembrandt, Thomas Jones, Pablo Picasso, Gwen John, Bedwyr Williams, Helen Sear, Rachel Whiteread a Clare Woods. Bydd Rheolau Celf? hefyd yn cyflwyno am y tro cyntaf gaffaeliadau nodedig newydd gan John Akomfra (enillydd Artes Mundi 7 yn 2017), Caroline Walker, Zoe Preece (enillydd Medal Aur Crefft a Dylunio yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2018), a Simon Ling.
 
I ategu'r arddangosfa, mae'r Amgueddfa wedi bod yn gweithio gydag artistiaid, sgwennwyr a phobl ifanc i greu cyfres o bodlediadau. Bydd y podlediadau yn trafod themâu’r arddangosfa ac yn adrych ar weithiau unigol a'u cyswllt atynt.
 
Dywedodd Neil Lebeter, Uwch Guradur, Celf Fodern a Chyfoes Amgueddfa Cymru sy'n gyfrifol am yr arddangosfa:
"Bwriad yr arddangosfa hon yw dathlu casgliad celf cenedlaethol Cymru, un o'r gorau yn Ewrop. Mae hefyd yn gofyn cwestiynau am gonfensiynau'r byd celf sydd wedi siapio ein casgliad dros y ganrif ddiwethaf. Dylanwadodd y 'rheolau' yma ar waith artistiaid – boed yn nofio gyda, neu yn erbyn y lli – a sut mae amgueddfeydd wedi casglu ac arddangos eu gwaith. Ac mae Amgueddfa Cymru yn rhan bwysig o'r stori honno, a'n casgliad yn adlewyrchu'r hanes hwn – casgliad sy'n cynrychioli, ond hefyd yn hepgor.
 
Bydd David Hurn: Llun am Lun (o 23 Hydref 2021 i 27 Mawrth 2022) yn adeiladu ar lwyddiant arddangosfa Llun am Lun yn 2017 ac yn rhoi llwyfan i ragor o weithiau o gasgliad ffotograffau preifat David Hurn. Mae'r arddangosfa yn cyflwyno detholiad o waith gan ffotograffwyr blaenllaw a gasglwyd gan Hurn drwy gyfnewid llun am lun.
 
Ffotograffydd o dras Cymreig yw David Hurn, sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Mae David Hurn wedi bod yn gasglwr ffotograffau brwd trwy gydol ei yrfa fel ffotograffydd dogfennol ac fel aelod o Magnum Photos, fel arfer drwy gyfnewid lluniau gyda'i gyd-ffotograffwyr.
 
Bydd David Hurn: Llun am Lun yn arddangos 68 o ffotograffau sy'n dyst i lygad ffotograffig David, ei gefnogaeth i ffotograffwyr eraill, a'i werthfawrogiad o dechnegau ffotograffig amrywiol dros yrfa ryfeddol o drigain mlynedd a mwy.
 
Yn 2017 rhoddodd gasgliad mawr o ffotograffau yn rhodd i Amgueddfa Cymru. Roedd dwy ran i'r rhodd: oddeutu 1500 o'i ffotograffau eu hun, yn rhychwantu ei yrfa drigain mlynedd fel ffotograffydd dogfennol; a rhyw 700 o ffotograffau o'i gasgliad preifat a gasglodd yn ystod ei yrfa.
 
Dywedodd David Hurn:
"Roedd cael arddangosfa yn Amgueddfa Cymru yn gwireddu breuddwyd i mi, ac mae agor fy ail arddangosfa yma yn fraint o'r mwyaf. Rwy'n cofio ymweld â'r Amgueddfa yn fachgen ifanc gyda Mam. Roedd hi'n arfer sôn am yr holl weithiau oedd wedi cael eu 'rhoi' i'r Amgueddfa, felly mae'n fraint cael ystyried fy hun yn 'roddwr' i'n hamgueddfa genedlaethol.
 
Mae'r arddangosfa yn cynnwys gwaith rhai o ffotograffwyr gorau'r byd, a dyma'r tro cyntaf erioed i waith nifer ohonynt gael ei weld yng Nghymru.
 
Rwy'n gobeithio y bydd pawb yn mwynhau gweld y ffotograffau o nghasgliad yn yr arddangosfa, ac am flynyddoedd i ddod yn oriel ffotograffiaeth hyfryd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd."

 

Detholiad cyfoethog


 
Meddai Dr Kath Davies, Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil, Amgueddfa Cymru: "Mae'r ddwy arddangosfa hon yn dangos detholiad cyfoethog o gasgliad celf cenedlaethol Cymru, ac yn ei gyflwyno mewn ffordd newydd, gyffrous. Bydd ymwelwyr yn gweld rhai o'u hoff weithiau mewn cyd-destun newydd, yn ogystal â phaentiadau sydd newydd eu hadfer a chaffaeliadau pwysig newydd. Casglu cyfoes Amgueddfa Cymru yw conglfaen ein casgliad cyfan, a gobeithiwn y bydd Rheolau Celf? a David Hurn: Llun am Lun yn dangos y datblygiad hwn.
 
"Mawr yw ein diolch i bob un o'n partneriaid a'n noddwyr, yn enwedig Ymddiriedolaeth Derek Williams, y Gronfa Gelf, Cymdeithas Gelf Gyfoes Cymru, y Gymdeithas Gelf Gyfoes ac Ymddiriedolaeth Colwinston, sydd wedi cydweithio â ni dros y blynyddoedd diwethaf i ddod â gweithiau gwych i ddwylo cyhoeddus er mwyn i bawb eu mwynhau. Hoffem ddiolch hefyd i Elusen Gwendoline a Margaret Davies ac Ymddiriedolaeth Elusennol Gibbs am eu cefnogaeth i arddangosfa Rheolau Celf? ac i David Hurn am roi ei gasgliad gwych yn rhodd i'r genedl."