Dros fil wedi tyrru i gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd yn sir Ddinbych

08/10/2019

Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Daeth oddeutu mil chwech chant o bobl ynghyd ym Mhrestatyn ddydd Sadwrn diwethaf i ddathlu dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Sir Ddinbych ym mis Mai 2020.

Roedd yr Wyl Gyhoeddi yn gyfle i blant, pobl ifanc, athrawon, rhieni a phobl leol estyn croeso swyddogol i’r wyl a fydd yn cael ei chynnal ar dir fferm Kilford, Dinbych rhwng 25 a 30 Mai 2020.

 

Gorymdeithiodd y criw hwyliog, dan arweiniad cyflwynwyr Cyw ar S4C a band Cambria o Ysgol Uwchradd Prestatyn i erddi Bastion ger Canolfan Nova.  Ar ôl cyrraedd pen y daith roedd adloniant ar gyfer y teulu cyfan gan gynnwys cerddoriaeth fyw o’r llwyfan a pherfformiadau gan ysgolion lleol, sesiynau chwaraeon ac amrywiaeth o stondinau – i gyd yng nghwmni Mistar Urdd!

 

Cefnogaeth galonogol

 

Dywedodd Gwenno Mair Davies, Cadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod a’r Celfyddydau: “Roedd y gefnogaeth a gawsom heddiw yn galonogol iawn ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r plant lleol a’u teuluoedd am ddod i ymuno yn yr hwyl ac am estyn croeso cynnes i Eisteddfod yr Urdd. Hoffwn ddiolch hefyd i’r criw arbennig o wirfoddolwyr yn yr ardal am eu brwdfrydedd a’u gwaith caled wrth i ni baratoi at yr wyl y flwyddyn nesaf.”