Drama yn darlunio bywyd chwe glöwr

04/09/2015

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd drama ddoniol a theimladwy sy’n darlunio pythefnos ym mywydau chwe glöwr sydd wedi’u cau mewn pwll glo, yn teithio ledled Cymru fis nesaf. 

 

Fel enillydd Gwobr y Beirniaid Time Out a Sioe Gorau’r Flwyddyn yn y Fringe yn 2013, mae Land of Our Fathers wedi’i chynhyrchu gan Ganolfan Mileniwm Cymru, Theatre503 a Tara Finney Productions.

 

Mae drama gyntaf Chris Urch sydd wedi derbyn canmoliaeth fawr gan feirniaid, o dan gyfarwyddyd Paul Robinson, yn llawn comedi garw sy’n adleisio cenhedlaeth o leisiau coll.

 

Mae’r ddrama wedi cael ei lleoli ym 1979, De Cymru ac mae chwe glöwr o Gymru wedi’u cau mewn pwll glo. Wrth i’r dynion aros i gael eu hachub, mae cyfrinachau’n cael eu datgelu a chyhuddiadau’n cael eu taflu. O fewn pythefnos, bydd popeth maen nhw’n ei gredu a phopeth maen nhw’n ei wybod wedi newid.

 

Uchelgais

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig a Chreadigol y Ganolfan, Graeme Farrow “Cam nesaf i Ganolfan Mileniwm Cymru yw cynhyrchu a chyd-gynhyrchu rhagor o weithiau i roi Cymru ar brif lwyfan y byd gydag uchelgais gref. Mae Land of Our Fathers yn ddrama am fwyngloddio yng Nghymru oedd yn llawn haeddu’r clod gan feirniaid yn Llundain. Pan welais i’r cynhyrchiad, doedd dim amheuaeth bod yn rhaid i gynulleidfaoedd yng Nghymru gyda’i hanes a chymunedau mwyngloddio clos, weld y perfformiad.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru