DJ yn gwneud ailgymysgiad o Dwylo Dros y Môr 2020

13/01/2021

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae’r DJ amryddawn Endaf wedi gwneud ail-gymysgiad arbennig fel ffordd o ddenu sylw i gân elusennol ‘Dwylo dros y Môr 2020’.

Y gantores a’r gyflwynwraig o Fôn, Elin Fflur gafodd y dasg o gydlynu’r cyfan  gyda chymorth y cerddor Owain Gruffudd Roberts i dynnu dros 30 o artistiaid y sîn gerddoriaeth heddiw ynghyd (dan ganllawiau ymbellhau Llywodraeth Cymru) i greu trefniant newydd, 'Dwylo Dros y Môr 2020'. 

 

Darlledwyd y rhaglen gyntaf ar S4C ar Ragfyr 27 ac ers darlledu’r rhaglen dringodd y gân fyny’r siartiau a llwyddodd yr anthem eiconig ‘Dwylo Dros y Môr 2020’ i gyrraedd rhif 14 yn siartiau iTunes ar draws y Deyrnas Unedig.
“Mae’r ymateb wedi bod yn hollol anhygoel” meddai Elin Fflur. “Mae’n gân sy’n llwyddo i uno pobl mewn ffordd gwbl naturiol.

 

Dwi’n sicr bod gallu tynnu artistiaid y sin gerddorol heddiw ynghyd wedi creu egni positif mewn blwyddyn mor anodd i gymaint o bobl. Mae’r symbol o ddwylo yn estyn cymorth mor berthnasol eleni ag erioed o’r blaen a dwi wrth fy modd fod ein trefniant newydd o gân mor eiconig wedi cyffwrdd calonnau cenhedlaeth newydd o Gymry.”
Un arall sy’n falch o weld y gân yn cael bywyd newydd yw’r cerddor Huw Chiswell a gyfansoddodd y gân wreiddiol nol yn 1985. “Doedd gen i ddim syniad y byddai Dwylo Dros y Mor yn dal i gael ei chlywed a’i chanu 35 mlynedd yn ddiweddarach” meddai Huw Chiswell

 

“Dwi’n falch iawn ohoni, ac mae clywed lleisiau newydd yn rhoi egni a bywyd newydd i’r gân yn galonogol tu hwnt. Y briff ges i nol yn ‘85 oedd i greu anthem fyddai pawb yn gallu ymuno ynddi yn y gytgan. Fe gyfansoddais i’r gan yn Nghaerdydd, ro’n i newydd gael fy mhiano cyntaf ac roedd hi’n ddiwrnod diflas a gwlyb a dyna lle ddaeth y linell gynta - ‘Fe ddaeth y glas i guro’r to’. Fe ddilynais fy nhrwyn gyda gweddill y gan – ac fe ddaeth yn weddol hawdd o hynny. “

 

 Ymysg yr artistiaid sy’n rhoi bywyd newydd i hen gân mae Mared Williams, Rhys Gwynfor, Kizzy Crawford, Heledd Watkins (HMS Morris), Elidyr Glyn (Bwncath) ac Elin Fflur. Mae ambell gyswllt teuluol rhwng y gân ddiweddaraf a’r un wreiddiol; mae’r chwiorydd Lisa, Gwenno a Mari o’r triawd di-gyfeiliant Sorela yn dilyn ôl troed eu mam, Linda Griffiths a ganodd yn 1985. Mae Sion Land, mab drymiwr y gân wreiddiol, Graham Land hefyd yn cadw’r curiad 35 mlynedd yn ddiweddarach. 
“Yn wreiddiol, 35 mlynedd yn ôl, codi arian ar gyfer argyfwng roedd yn digwydd ochr arall y byd oedd y bwriad; ond argyfwng go wahanol sydd eleni” meddai Elin Fflur. 

 

Elusen

 

“Mae 2020 di bod yn flwyddyn mor anodd - mae Covid wedi effeithio pob un ohonom ni, ond mae rhai pobl yn ein cymunedau wedi cael eu taro’n ofnadwy oherwydd y pandemig. A dyna pam fo Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru Sefydliad Cymunedol Cymru yn bwysig; mae’n gweithredu ar lawr gwlad ein cymunedau ni. Ers ffilmio mae'r elsuen am rannu yr arian drwy eu Cronfa Ymateb ac Adfer Sefydliad Cymunedol Cymru, sy’n helpu sefydliadau ledled Cymru oroesi’r argyfwng yn uniongyrchol. 
“Sw’n i’n annog pawb i brynu’r gân - ‘da’n ni’n dal yng nghanol y pandemig, felly os ydyn ni’n medru helpu’r achos drwy lawr lwytho can, wel awe de!